Innovationsprogrammet, 180 hp

Att kunna förstå och hantera innovationsprocesser är viktigt för att lösa samhällsutmaningar, samt bidra till att skapa utveckling som leder till en hållbar tillväxt. Därför behövs människor som vet hur man på ett framgångsrikt sätt uppmärksammar problem, utvecklar idéer och förverkligar dem. På Innovationsprogrammet lär du dig just det. Efter slutförd utbildning har du möjligheten att arbeta som projektledare, verksamhetsutvecklare och entreprenör.

Utbildningen 

Innovationsprogrammet är ett treårigt program som handlar om att utveckla din egen, andras och organisationers innovativa och kreativa förmåga. Du lär dig hur innovationsprocesser fungerar och att utveckla verktyg och metoder för att leda en idé från uppkomst till förverkligande. Du utvecklar också kunskaper i att hitta beröringspunkter mellan teknikvetenskap, företagsekonomi och beteendevetenskap.   
 
Unikt för innovationsprogrammet är att vi tar ett större grepp om innovation, där du succesivt fördjupar dig inom innovation med fokus på kurser inom kreativitet, projektledning, omvärldsanalys samt entreprenörskap. Detta kombineras med kurser inom produktutveckling (CAD, 3D framställan m.m.). Hos oss utvecklar du förmågan att se helheten som bidrar till att öka innovationsförmågan hos människor, företag och organisationer. Det behövs entreprenörer och innovationsledare som ser till att skapa lösningar till problem och utmaningar, och därigenom utveckla nya, hållbara tjänster och produkter.  
 
Under studietiden får du chansen att stegvis delta i och leda projekt tillsammans med företag och andra organisationer. På så sätt skapas goda möjligheter till att knyta kontakter för din framtida karriär. Inom programmet ges du även möjlighet att skapa en egen unik profil, eftersom du under termin 5 kan välja valbara kurser eller att studera utomlands.  
 
Dina studier leder till en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet innovationsteknik. 

Framtid och jobb 

”Innovationsledare” är en ny, spännande yrkeskår som vuxit fram de senaste 10 åren. En roll som passar väl för innovationsprogrammets studenter. Det är en utveckling av nuvarande projektledarens roll med större fokus på förändrings- och utvecklingsarbete. 
 
Studenter examinerade vid innovationsprogrammet arbetar i hög utsträckning som projektledare, innovationsledare, entreprenörer (eget företagande), näringslivsutvecklare (del av innovationsstödsystemet), verksamhetsutvecklare samt som tjänstedesigners och produktutvecklare. 
 
Efter examen har du också möjlighet att söka vårt internationella masterprogram i innovation och design, för att fördjupa dig i ämnet och stärka din internationella konkurrenskraft.