Studentföreningen Innovare

Innovationsprogrammets linjeförening

 

 

Innovare är till för att skapa gemenskap mellan de olika årskurserna vilket vi göt genom att anordna olika aktiviteter, hjälpa till att knyta kontakter och finns till hands vid alla sorters frågor för att du som student ska få ut det bästa av din studietid. Linjeföreningen samarbetar med lärare och studierektor för att utveckla och förbättra Innovationsprogrammet.