Innovationsprogrammet, 180 hp

Nya innovationer har alltid utvecklat vårt samhälle, på senare tid kanske snabbare än någonsin. Överallt behövs människor som kan leda sådana utvecklingsprocesser, som vet hur man på ett framgångsrikt sätt tar en idé och gör den till verklighet. Här lär du dig det.

Utbildningen

Innovationsprogrammet handlar om att utveckla din egen, andras och organisationers innovativa och kreativa förmåga. Du lär dig hur innovationsprocesser fungerar och får utveckla verktyg och metoder för att leda en idé från uppkomst till marknad. Du lär dig också hitta beröringspunkter mellan teknikvetenskap, företagsekonomi och beteendevetenskap.  

Unikt för innovationsprogrammet är att vi tar ett större grepp om innovation; utöver organisation, teknik och ledarskap belyser vi även individens och gruppens kreativitet samt betydelsen av nätverk. Hos oss utvecklar du en förmåga att se helheten; att leda processer för att skapa nya produkter, tjänster eller organisationer. 

Under studietiden får du chansen att stegvis delta i och leda projekt tillsammans med företag och andra organisationer. Det ger goda möjligheter att knyta kontakter för din framtida karriär. Du fördjupar dig teoretiskt och praktiskt inom innovation, kreativitet och produkt- och processutveckling, samt har möjlighet att studera en termin utomlands. Tillsammans med dina kurskamrater har du alla möjligheter att under din utbildning prova på att axla olika roller och träna på att omvandla idéer till verklighet.  

Dina studier leder till en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet innovationsteknik.