Text

Innovationsprogrammet

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 180  HP
 • near_me Plats Eskilstuna
 • today Start Hösttermin 2020
 • access_time Tid 3 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Att kunna förstå och hantera innovationsprocesser är viktigt för att lösa samhällsutmaningar, samt bidra till att skapa utveckling som leder till en hållbar tillväxt. Därför behövs människor som vet hur man på ett framgångsrikt sätt uppmärksammar problem, utvecklar idéer och förverkligar dem. På Innovationsprogrammet lär du dig just det. Efter slutförd utbildning har du möjligheten att arbeta som projektledare, verksamhetsutvecklare och entreprenör.

Utbildningen

Innovationsprogrammet är ett treårigt program som handlar om att utveckla din egen, andras och organisationers innovativa och kreativa förmåga. Du lär dig hur innovationsprocesser fungerar och att utveckla verktyg och metoder för att leda en idé från uppkomst till förverkligande. Du utvecklar också kunskaper i att hitta beröringspunkter mellan teknikvetenskap, företagsekonomi och beteendevetenskap.

Unikt för innovationsprogrammet är att vi tar ett större grepp om innovation, där du succesivt fördjupar dig inom innovation med fokus på kurser inom kreativitet, projektledning, omvärldsanalys samt entreprenörskap. Detta kombineras med kurser inom produktutveckling (CAD, 3D framställan m.m.). Hos oss utvecklar du förmågan att se helheten som bidrar till att öka innovationsförmågan hos människor, företag och organisationer. Det behövs entreprenörer och innovationsledare som ser till att skapa lösningar till problem och utmaningar, och därigenom utveckla nya, hållbara tjänster och produkter.

Under studietiden får du chansen att stegvis delta i och leda projekt tillsammans med företag och andra organisationer. På så sätt skapas goda möjligheter till att knyta kontakter för din framtida karriär. Inom programmet ges du även möjlighet att skapa en egen unik profil, eftersom du under termin 5 kan välja valbara kurser eller att studera utomlands.

Dina studier leder till en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet innovationsteknik.

 

Framtid och jobb

”Innovationsledare” är en ny, spännande yrkeskår som vuxit fram de senaste 10 åren. En roll som passar väl för innovationsprogrammets studenter. Det är en utveckling av nuvarande projektledarens roll med större fokus på förändrings- och utvecklingsarbete.

Studenter examinerade vid innovationsprogrammet arbetar i hög utsträckning som projektledare, innovationsledare, entreprenörer (eget företagande), näringslivsutvecklare (del av innovationsstödsystemet), verksamhetsutvecklare samt som tjänstedesigners och produktutvecklare.

Efter examen har du också möjlighet att söka vårt internationella masterprogram i innovation och design, för att fördjupa dig i ämnet och stärka din internationella konkurrenskraft.

 

format_quote

Att kunna se samarbeten i nätverk mellan olika slags personer, organisationer och kompetenser är nog det jag tydligast fått med mig från utbildningen.

Erik Lidén.

alumn

Läs mer

Programinnehåll

Åk 1

Innovationsteknik

62,5%

Produkt- och processutveckling

25%

Informationsdesign 12,5%

Åk 2

Innovationsteknik

87,5%

Produkt- och processutveckling 12,5%

Åk 3

Innovationsteknik

50%

Valbara kurser Företagsekonomi eller Psykologi

50%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till programsamordnaren om du har frågor kring programmets innehåll.

Universitetslektor /Avdelningschef

Peter Selegård

+4621101588

peter.selegard@mdh.se

Tillfällen för detta program

 • Innovationsprogrammet, 180 HP

  Omfattning

  180 HP

  Start

  Hösttermin 2020 (start 2020-08-31)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-44801

  Tid och tempo

  3 år (heltid)

  Plats

  Eskilstuna

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Behörighet

  Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) eller Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Kandidatexamen

Frågor kring antagning och behörighet?

Hör av dig till studievägledaren om du har frågor om antagning och behörighet.

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti vid MDH

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer