Masterprogram i innovation och design, 120 hp

Framtiden ställer allt högre krav på att effektivisera på olika nivåer. För att möta framtida utmaningar behövs bred kompetens inom innovation och design. Under detta tvärvetenskapliga program utvecklar du dina kunskaper i innovationsledning, designprocesser och betydelsen av kommunikation inom innovation och design med hänsyn till hållbarhet och hur innovation och design påverkar användare och organisationer. Efter slutförd utbildning har du möjlighet att exempelvis arbeta som projektledare eller innovationsledare.

Utbildningen

Utbildningen är ett tvåårigt internationellt program på avancerad nivå. Programmet är tvärvetenskapligt och kombinerar ämnen som ingenjörsvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men även konstnärliga perspektiv. Du kommer att få både teoretiska och praktiknära kompetenser inom innovationsledning, designprocesser och kommunikation i komplexa organisationer.

Du kommer att få kunskap inom innovationsprocesser för tjänste- och produktutveckling och kurserna inom utbildningen hjälper dig att utveckla din förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga projekt med både nationella och internationella organisationer.

Inom programmet arbetar du i nära samverkan med regionala arbetsgivare från olika branscher, som också är globala ledare inom sina respektive verksamhetsfält, såsom ABB, Bombardier och Volvo. Samverkan sker även med offentlig sektor på kommunal, regional och nationell nivå.

Genom att arbeta med aktuella utmaningar och verkliga problem, säkerställs att utbildningen är relevant och att det finns en tydlig länk till arbetsmarknaden. I ett flertal av programmets kurser samarbetar studenterna med externa organisationer i olika projekt. Flera av kurserna har dessutom en tydlig koppling till forskningen som bedrivs inom innovation och produktrealisering (IPR) på högskolan och studenterna deltar aktivt i våra prototypverkstäder, digitala samarbetsplattformar och vårt Living Lab .

Framtid och jobb

Efter studierna kommer du att ha en djupare förståelse för centrala begrepp och teorier inom innovation och design, och ha specialiserat dig inom ett eget intresseområde. Du kommer kunna leda och delta i internationella projekt med olika typer av organisationer från flera branscher. Tack vare programmets bredd och individuella djup kommer du att vara väl förberedd för ledarskap inom näringslivet och offentliga sektorn. Möjliga framtida yrken kan vara projektledare, innovationsledare, forsknings- och utvecklingsledare, produktutvecklare eller designer. Du kommer också kunna göra forskarkarriär inom akademin.