Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign, 180 hp

Det här är ett program för dig som vill jobba med produktutveckling, konstruktion och industriell design. Här lär du dig processen och metoderna för att utveckla hållbara, meningsfulla och konkurrenskraftiga produkter, från idé till färdig produkt.

Utbildningen

Det här är ett treårigt tekniskt program med tyngdpunkt på att få ett industriellt designperspektiv på produkter, det vill säga att utforma produkter som lämpar sig väl för industrin. Du lär dig att skapa en produktlösning där egenskaper som exempelvis funktion, ergonomi, hållfasthet och materialval beaktas. Programmet innehåller även inslag om hållbar utveckling, entreprenörskap, vetenskaplig metodik, personlig utveckling och internationalisering.  

Under utbildningen kommer du att ta fram produkter både för hand och med datorprogram som CAD- och CAM. För att gestalta dina goda idéer har du tillgång till prototypverkstäder och testlabb under hela utbildningen. Våra studenter jobbar ofta i projektform och flera kurser avslutas med en utställning där deltagarna presenterar sina resultat och sina praktiskt framtagna modeller och prototyper. Under det sista året väljer du mellan de två olika profilerna: 

Produktutveckling/design

Fokus inom denna profil är innovation och design. Du lär dig hur olika designstrategier kan användas för att leda en innovation till affärsmässig framgång. I profilen behandlas designprocessen från idé till slutfört beställt uppdrag och du får stora möjligheter att utveckla din skapande förmåga.  

Produktutveckling/konstruktion

Här får du fördjupad kunskap om hur du utvecklar produkter och metoder för att åstadkomma moderna konstruktioner. Profilen fokuserar på materialval, beräkning och dimensionering. 

Vi samverkar med flera företag och under utbildningen jobbar du ofta med externa projekt hos företag, vilket ökar möjligheterna till ett bra kontaktnät, som ökar chanserna till bra jobb. Genom utbildningen har du även möjlighet att söka till projektkursen Sommarteknolog, som ges under sommartid och kombinerar studier med praktik på Volvo GTO. Dessutom görs examensarbetet oftast som ett projekt inom ett företag.  

Framtid och jobb

Efter tre års studier kan du tillverka produkter som uppfyller företagens behov och som överträffar användarnas förväntningar. Våra tidigare studenter jobbar bland annat som produktutvecklare, konstruktörer, produktionsingenjörer eller projektledare.

Efter examen har du även möjlighet att fortsätta studera på vårt civilingenjörsprogram i produktion och produktdesign.