Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik, 180 hp

Framtidens industri ställer allt högre krav på kreativa lösningar för att bygga framgångsrika och hållbara produktionssystem. Det här är en utbildning för dig som vill bli en kreativ ingenjör som kan driva skarpa projekt, med fokus på produktion, processutveckling och logistik. Efter slutförd utbildning kan du exempelvis arbeta som produktionstekniker, logistikutvecklare eller materialplanerare inom industriell produktion och logistik.

Utbildningen 

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik är en treårig teknisk utbildning inom produkt- och processutveckling. Det är en bred utbildning inom industriell produktion, logistik och innovation, där du får kunskaper om hur ett framgångsrikt och hållbart tillverkningssystem fungerar. Från materialplanering till produktionsutveckling och distribution av färdiga produkter. Du lär dig ekonomi, projektledning, gruppsamverkan och förbättring av arbetssätt och produkter.

Du får öva din förmåga att arbeta med logistikoptimering, produktionsteknik, lean-produktion och inköp. Dessutom ingår transportoptimering, resurssnål produktion och samspelet mellan människa och teknik.   
 
Vi samverkar med flera företag och under utbildningen jobbar du ofta med projekt hos företag eller med våra forskare. Du har också möjlighet att söka till projektkursen Sommarteknolog, som ges under sommartid och kombinerar studier med praktik på Volvo GTO. 
 
Under utbildningens sista projekt, ditt examensarbete, jobbar du vanligtvis skarpt mot ett företag, och får därmed goda kontakter inför det kommande arbetslivet. 

Framtid och jobb 

Efter utbildningen kan du välja att fortsätta studera på vårt civilingenjörsprogram i produktion och produktdesign eller att gå direkt ut i arbetslivet. Våra tidigare studenter jobbar bland annat med projektledning, resurseffektiv/lean-produktion, logistik eller inköp som logistikutvecklare eller materialplanerare.