Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

För att lösa flera av samhällets utmaningar behövs ingenjörer som till exempel kan minska koldioxidutsläpp och som kan minska avståndet mellan människor och digital teknik. Den här utbildningen är skapad tillsammans med näringsliv och offentlig sektor för att förbereda dig att jobba som till exempel affärsutvecklare, industriell marknadsförare eller produktchef.

Utbildningen

Utbildningen är femårig och står på tre ben:
 
  • teknikbas
  • matematik
  • industriell ekonomi och organisation.
Unikt med programmet är fokus på att arbeta med förändring och att du får förmågan att redan från start vara med och bidra till utvecklingen hos din arbetsgivare. En central del är kunskapen om tekniska system i kombination med förståelsen för ekonomi och mänskligt samspel.

Första året är gemensamt för alla och utgör en bred grund för programmet. Här kombinerar du kurser inom industriell ekonomi och organisation, hållbar utveckling och projektledning, matematik, fysik samt programmering.
Från och med andra året läser du en av tre inriktningar som en teknikbas:
 
  • datavetenskap
  • energiteknik
  • produkt- och processutveckling. 
Här får du specifik kunskap om din inriktning men fortsätter också läsa gemensamma kurser inom områden som industriell ekonomi och organisation, matematik och innovationsteknik. Du får en inblick i hur företag fungerar samt hur verksamheter drivs och kan organiseras.  Under hela studietiden kommer du att samarbeta mycket med dina kursare i projektarbeten och workshoppar. 

MDH ger programmet i nära samarbete med internationellt erkända forskare, näringsliv och offentlig sektor. Det ökar möjligheten för dig att få den kompetens som faktiskt behövs på arbetsmarknaden.
 

Framtid och jobb

Det finns en stark efterfrågan både i Sverige och utomlands på ingenjörer inom industriell ekonomi med den profil som MDH erbjuder. Utbildningen passar både dig som vill avancera till ledande positioner i stora organisationer och dig som vill bli entreprenör, arbeta med bredare ansvarsområden på mindre organisationer eller som vill ha ett jobb där det är viktigt att kunna både management och teknik.

Dina arbetsgivare finns inom ett flertal branscher samt i offentlig verksamhet såsom myndigheter och kommuner. Du kan också söka forskarutbildning efter din examen.
 
Exempel på framtida jobb är projektledare, affärsutvecklare, hållbarhetschef, konsult, analytiker, produktchef, industriell marknadsförare eller teknisk säljare, inköpare eller processingenjör.