Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp

För att lösa samhällets utmaningar behövs ingenjörer som kan lyfta blicken, samarbeta och driva på förändring. Att kombinera förståelse för teknikens utveckling med ekonomiska och sociala perspektiv är också av största vikt. Den här utbildningen är tillsammans med näringsliv och offentlig sektor designad för att förbereda dig inför en karriär som exempelvis projektledare, industriell marknadsförare, produktchef eller konsult.

Utbildningen

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi är en femårig utbildning som står på tre ben – en teknikbas, matematik och industriell ekonomi och organisation – ämnesområden som står för sig själva men som också integreras i specifika kurser. Unikt med programmet är dess fokus på att arbeta med förändring och förmågan att vara en drivande kraft i en organisation, redan från start. Att ha kunskap om tekniska system men samtidigt ha förståelse för ekonomi och mänskligt samspel är centralt. 

Första året är gemensamt för alla och utgör en bred grund för programmet. Här kombineras kurser inom industriell ekonomi och organisation, integrationskurser om hållbar utveckling och projektledning, matematik, fysik och programmering. 

Från och med andra året läser du som student en av tre inriktningar som en teknikbas: 

  • Datavetenskap 
  • Energiteknik 
  • Produkt- och processutveckling  

Här får du specifik kunskap om din inriktning men fortsätter också läsa gemensamma kurser inom områden som industriell ekonomi och organisation, matematik och innovationsteknik. Du får en inblick i hur företag fungerar samt hur verksamheter drivs och kan organiseras.  

Industriell ekonomi förnyar traditionella ingenjörsprograms upplägg genom att förena kurser i teknik, matematik, management och ekonomi samt genom att ha integrationskurser där personer från olika forskningsområden samarbetar för att tillsammans ge dig en mångfacetterad utbildning. Pedagogiken är fokuserad på studentens aktiva lärande, med projektarbeten, workshops, case och seminarier som viktiga inslag.  Programmet ges i nära samarbete med internationellt erkända forskare, näringsliv och offentlig sektor vilket ökar möjligheten att du som student får den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Framtid och jobb

Det finns en stark efterfrågan på ingenjörer inom industriell ekonomi med den profilen som MDH erbjuder, både på den nationella och den internationella arbetsmarknaden. Utbildningens profil lämpar sig inte bara för personer som avancerar till ledande positioner i stora organisationer, utan också för personer som blir entreprenörer, som arbetar med bredare ansvarsområden på mindre organisationer eller som utför uppgifter där integrationen av management och teknik är central (som t.ex. projektledare). Exempel på yrkesroller är projektledare, affärsutvecklare, konsult, analytiker, verksamhetsutvecklare, produktchef, industriell marknadsförare eller teknisk säljare, inköpare eller processingenjör. Efter din examen finns även möjlighet att söka forskarutbildning. Framtida arbetsgivare finns inom flertal branscher och i offentlig verksamhet såsom myndigheter och kommuner.