Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp

På internationella marknadsföringsprogrammet studerar du hur företag gör affärer på internationella marknader. Som marknadsförare kan du exempelvis jobba med att göra marknadsundersökningar och marknadsanalyser. Du kan även jobba som inköpare eller med försäljning på svenska och internationella marknader.

Utbildningen

Under din utbildning kombinerar du studier i företagsekonomi med språkstudier. Du kommer lära dig att samla in, sortera, kritiskt granska och analysera information som behövs för att upprätta en framgångsrik marknadsföringsstrategi. Detta gör du genom att ta del av kurslitteraturen, diskutera och lösa problem i grupp samt genom att arbeta med analyser, presentationer och rapporter.
 
I programmet ingår en termin utlandsstudier. Detta ger dig ett internationellt nätverk och förbättrar dina språkkunskaper. MDH erbjuder utbyten med flera olika universitet runt om i världen. Språkstudierna är en viktig del av programmet. Eftersom en del av programmets kurser hålls på engelska, tränar du dig på att läsa, skriva och presentera på engelska.

Framtid och jobb

Den här utbildningen gör dig väl förberedd för en karriär inom digital marknadsföring oavsett om du vill jobba i Sverige eller i något annat land. Du kommer till exempel att kunna göra marknadsundersökningar och marknadsanalyser eller jobba med inköp, försäljning, PR och kommunikation.

Ditt framtida yrke kan bland annat vara marknadsförare, marknadsansvarig, inköpare, analytiker, projektledare, försäljare, key-account manager eller entreprenör.
 
Om du vill fördjupa dig ytterligare kan du fortsätta studierna på MDH:s magisterprogram i internationell marknadsföring (som ges på engelska) eller magisterprogram i företagsekonomi.