Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 hp

På internationella marknadsföringsprogrammet studerar du hur företag agerar och gör affärer på internationella marknader. Fokus ligger på företagets produkter eller relationer med andra företag och konsumenter. I framtiden kan du bland annat jobba med marknadsföring, projektledning, marknadsundersökningar, inköp eller försäljning på internationella företag. Utlandsstudier är en del av programmet, vilket förbereder dig för arbete utomlands.

Utbildningen

Under din utbildning kombinerar du företagsekonomiska kurser med språkstudier. Du tränas i att samla in, sortera, kritiskt granska och analysera information som är viktig för att bestämma riktningen för ett företags affärer. Detta gör du genom att läsa, diskutera och lösa problem i grupp samt göra analyser, presentationer och rapporter. I programmet ingår utlandsstudier under en termin, vilka ger dig värdefulla kunskaper och erfarenheter från ett annat land. Du utvecklar även din interkulturella förmåga och de språk du behärskar eller väljer att fördjupa dig i. För att stödja dig i detta erbjuder högskolan utbyten med flera universitet runt om i världen. 

Språkstudier är en viktig del av programmet. En del av kurserna inom företagsekonomi ges redan på engelska, vilket gör att du som student får träna att läsa, skriva och presentera på engelska under programmets gång. När du väljer språk kan du välja mellan engelska och tyska. Din språkkompetens utöver engelska ger dig en stor konkurrensfördel när du söker jobb.

Framtid och jobb

Programmet förbereder dig för en utvecklande nationell eller internationell yrkeskarriär. Du kan till exempel jobba med marknadsföring, försäljning, PR och kommunikation. Några exempel på yrkesroller kan vara marknadsansvarig, inköpare, analytiker, projektledare, marknadsförare, försäljare eller egen företagare. 

För dig som vill fördjupa dina studier inom företagsekonomi erbjuder högskolan magisterprogrammet i företagsekonomi och magisterprogrammet i internationell marknadsföring (ges på engelska).