Informativ illustration - informationsdesign, 180 hp

Informativ illustration är en utbildning för dig som vill lära dig att kommunicera komplexa budskap med hjälp av visualiseringar. Under utbildningen får du arbeta med vetenskap- och teknikillustration, informationsgrafik, 3D-visualisering samt konceptbilder. Efter slutförd utbildning har du möjlighet att jobba med illustration, grafisk design, visualisering och bildframställning på exempelvis arkitektkontor, reklambyråer eller teknikföretag.

Utbildningen 

Som student vid programmet informativ illustration lär du dig att kommunicera med bilder, animationer och andra typer av visualiseringar i kombination med text. Du lär dig skapa bilder och grafisk design för läroböcker, teknisk information, nyhetsgrafik för tidningar, TV och webb, samt informationsgrafik som exempelvis förklarar vetenskapliga fenomen. 
 
Informationsdesign är ditt huvudämne och du utvecklar kompetens inom olika design- och forskningsmetoder samt om samspelet mellan text, bild, rum och till exempel ljus och ljud. Du läser bland annat retorik, berättarteknik, färg-, form- och perspektivlära, typografi, kommunikationsteorier och teorier om interaktion, kognition och perception. 
 
Under utbildningen planerar du designprocesser, analyserar designproblem och skapar design för användares olika behov. Under studierna tränar du dig i olika skiss- och bildtekniker, samt idé- och konceptutveckling. Du lär dig använda programvaror som exempelvis Photoshop, Illustrator, InDesign, 3ds Max och After Effects. Dessutom jobbar du med frihandsteckning och traditionella tekniker som akvarell, tusch och markers. 
 
I vår illustrationsstudio har du tillgång till ritbord, ljusbord, datorskärmar och digitala ritplattor. Som student har du också tillgång till trä-, metall- och prototypverkstäder med 3D-skrivare. På högskolan finns printerrum för utskrift av stora bilder, UX-labb samt en black box studio där det går att rigga VR-miljöer och experimentera med ljus- och ljudteknik.  
 
Undervisningen är uppbyggd kring både individuellt arbete och grupparbete. Delar av utbildningen sker i form av studioundervisning, vilket innebär nära kommunikation mellan studenter och lärare. Vissa kurser och projekt genomförs tillsammans med designstudenter på programmen interaktionsdesign, rumslig gestaltning och textdesign. 
 
Under utbildningen kommer du att få samarbeta med uppdragsgivare i företag och i offentlig sektor. Det ger dig relevanta kontakter med möjliga arbetsgivare. I slutet av utbildningen har du dessutom möjligheten att möta potentiella arbetsgivare under en tio veckor lång praktik inom branschen. Du har även möjligheten att välja att studera utomlands.  
 
För att bli behörig till programmet krävs godkända arbetsprover. Urvalet sker sedan på betyg och högskoleprov.  

Framtid och jobb 

Efter slutförd utbildning har du en filosofie kandidatexamen i informationsdesign med inriktning informativ illustration. Efter examen har du även behörighet att studera vidare på vårt internationella masterprogram i innovation och design. 
Tidigare studenter arbetar exempelvis med att illustrera och formge informationsgrafik, spelgrafik, animation, bilder i läroböcker och manualer inom offentlig- och privat sektor.