Informativ illustration - informationsdesign, 180 hp

På programmet Informativ illustration arbetar du med natur- och teknikillustration, informationsgrafik, 3D-visualisering samt konceptbilder. Du lär dig skapa bild och grafisk design för olika målgrupper och sammanhang. Utbildningen gör dig till en informationsdesigner med illustration som specialisering.

Utbildningen

Under det treåriga programmet Informativ illustration lär du dig främst att kommunicera och informera med bilder, animationer och andra typer av visualiseringar. Du lär dig skapa bilder för läroböcker, teknisk information, grafik för tidningar, TV eller webb, samt informationsgrafik som exempelvis förklarar vetenskapliga fenomen.

Du lär dig att kombinera text, bild och form för att berätta, informera och kommunicera komplexa saker visuellt. Huvudämnet är informationsdesign och i utbildningen ingår kurser i grafisk form, retorik, berättarteknik, färg-, form- och perspektivlära, teorier om visuell kommunikation, kognition och perception, samt interaktionsdesign.

Under utbildningen planerar du designprocesser, analyserar designproblem och skapar design för användares olika behov. Under studierna tränar du dig i olika skiss- och bildtekniker, visualiseringsmetoder, samt idé- och konceptutveckling. Du lär dig använda programvaror som exempelvis Photoshop, InDesign, 3ds Max och After Effects. Dessutom jobbar du med frihandsteckning och traditionella tekniker som akvarell, tusch och markers.

I vår illustrationsstudio har du tillgång till ritbord, ljusbord och digitala ritplattor. Som student har du också tillgång till trä-, metall- och prototypverkstäder med 3D-skrivare. På högskolan finns printerrum för utskrift av stora bilder, UX-labb samt en black box studio där det går att rigga VR-miljöer och experimentera med ljus- och ljudteknik. 

Undervisningen är uppbyggd kring både individuellt arbete och grupparbete. Delar av utbildningen sker i form av studioundervisning, vilket innebär nära kommunikation mellan studenter och lärare. Vissa kurser och projekt genomförs tillsammans med designstudenter på programmen Rumslig gestaltning och Textdesign.

Vi arbetar ofta i projektform med olika uppdragsgivare. Under ditt sista år har du möjlighet att läsa en kurs där du är på en arbetsplats och lär dig mer om din framtida bransch eller studera en termin utomlands.

För att bli behörig till programmet krävs godkända arbetsprover. Urvalet sker sedan på betyg och högskoleprov. 

Framtid och jobb

Efter slutförd utbildningen har du en filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med inriktningen informativ illustration. De kunskaper du utvecklar under utbildningen ger dig möjlighet att jobba med grafisk design, visualisering och bildframställning inom många områden.

Våra tidigare studenter finns på medieföretag, teknikföretag, reklambyråer, arkitektkontor, informationsavdelningar inom offentlig sektor och hos spelutvecklare. Där jobbar de bl.a. med att illustrera och formge informationsgrafik, spelgrafik, animation, bilder i läroböcker och manualer. 

Efter examen har du även behörighet att studera vidare på vårt internationella masterprogram i innovation och design.