Informativ illustration - informationsdesign, 180 hp

Informativ illustration handlar om att kommunicera visuellt gentemot olika målgrupper och sammanhang. Här lär du dig att skapa informativa bilder som vetenskaplig illustration, teknikillustration och informationsgrafik. Denna utbildning gör dig till en visualiserande problemlösare.

Utbildningen

Detta är ett treårigt program inom ämnet informationsdesign, med fokus på det visuella och hur du skapar informativa illustrationer. Här lär du dig att analysera och förstå komplexa objekt, sammanhang eller händelser, för att sedan göra dem begripliga för andra genom informativa bilder. Här får du nya kunskaper i att tolka visualiseringsuppdrag, kunna välja lämplig metod och teknik för att på ett effektivt sätt skapa en design som hjälper målgruppen att förstå. 

I denna utbildning lär du dig att kommunicera visuellt och att informera om det foton och text inte förmår förklara. Det kan vara läromedelsbilder, tidningsgrafik, informationsgrafik, instruktionsbilder eller bilder i manualer – för tryck och skärm. Det finns alltid ett informativt syfte med de bilder du skapar.  

Under utbildningens gång tränar du traditionella visualiseringstekniker såväl som 3D och VR-visualisering. Du lär dig tillämpa teorier kopplade till färg- och perspektivlära, kommunikation, grafisk design, retorik, kognition och perception, animation samt interaktion.  

Utbildningen baseras på både individuellt arbete och grupparbete. Föreläsningar, laborationer, seminarier, workshops och projektarbete är vanliga undervisningsformer. Du har tillgång till en studio/ateljé med utrustning anpassad för dina behov som illustratör och det finns även möjlighet till 3D-printer och storbildsutskrifter. Dessutom samverkar vi med experter från näringslivet, andra universitet samt företag, kommuner och skolor. 

För att bli behörig till programmet krävs godkända arbetsprover.  Vissa kurser läser du tillsammans med programmen rumslig gestaltning och textdesign. Informationsdesign är ditt ämne och när du slutfört utbildningen har du en filosofie kandidatexamen i informationsdesign med inriktning mot informativ illustration.

Framtid och jobb

Detta program ger dig en verktygslåda som passar flera områden. De kunskaper du erhåller under utbildningen ger dig möjlighet att jobba med bildframställning inom kommunikations-, reklam- eller spelbranschen. Exempelvis så jobbar våra tidigare studenter med informationsgrafik, teknikillustration, spelgrafik och visualisering av arkitektur, med mera.  

Efter examen har du behörighet att studera vidare på vårt internationella masterprogram innovation och design, för att sedan kunna gå vidare i forskarutbildning.