International Business Management, 180 hp

International Business Management är programmet för dig som vill ha en karriär inom den alltmer globala internationella affärsvärlden och som vill läsa samtliga kurser på engelska tillsammans med studenter från hela världen. Utbildningen fokuserar på företagsekonomi med en fördjupning mot management och förbereder dig för ett jobb som chef, säljare eller för att starta ett eget företag på internationella marknader.

Utbildningen

Som internationell ledare planerar, organiserar, delegerar och kontrollerar du aktiviteter i globala organisationer och företag. Du koordinerar aktiviteter med hänsyn till regionala, internationella och kulturella skillnader samt olika statliga och regulativa förhållanden. Kommunikation, analytisk förmåga, problemlösning och innovativt förhållningssätt är centralt för en ledare och chef. Med tanke på att globaliseringens inverkan på alla typer av marknader är tydlig, ger denna utbildning en potential och möjlighet att göra skillnad och göra karriär.

Studierna fokuserar på företagsekonomi med fördjupning inom management med ett internationellt perspektiv. Undervisningen omfattar såväl traditionella föreläsningar som ett aktivt deltagande i övningar, akademiskt skrivande, presentationer och diskussioner i seminarier för att behandla och skapa förståelse. Under dina studier kommer du att kontinuerligt utveckla dina individuella färdigheter i muntliga och skriftliga presentationer, kreativ problemlösning, entreprenörskap, samarbete, ett kritiskt tänkande, informationssökning och granskande utvärdering om aktuell och relevant forskning. Nära kontakter med samhället, lärare och andra studenter är självklara delar av programmet. Du skapar ditt nätverk för framtida arbetsliv redan under din studietid. Det uppmuntras starkt att du deltar i ett av de utbytesprogram som erbjuds för att studera vid ett utländskt lärosäte. Detta ger dig möjlighet att utveckla dina interkulturella färdigheter och språkkunskaper.

Framtid och jobb

Utbildningsplanen syftar till att ge en gedigen grund för arbete inom beslutspositioner i såväl små, medelstora och multinationella företag. Du är också förberedd för en karriär inom beslutsförberedande positioner hos såväl privata som offentliga eller ideella organisationer. Programmet International Business Management ger både teoretiska och praktiska kunskaper och verktyg som tillsammans är nödvändiga för en karriär såväl som entreprenör i ett lokalt-internationellt sammanhang. Som internationell företagsledare kan du bland annat arbeta som chef, projektledare, marknadschef, inköpare, säljare eller starta ett eget företag, och du är redo för en karriär på en internationell marknad.