Text

På högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik arbetar våra studenter ofta i projektform för att utveckla sin förmåga att förstå, konfigurera, designa och underhålla komplexa datornätverk.

Studentprojekt

Studentprojekt

På högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik arbetar våra studenter ofta i projektform för att utveckla sin förmåga att förstå, konfigurera, designa och underhålla komplexa datornätverk. Projekten genomförs i grupp och en del projekt sker i samverkan med företag i branschen.

4G RC CAR

Studenter i årskurs 2 har modifierat en radiostyrd bil för att den ska kunna styras över 4G-nätet, samt skicka och ta emot data på ett säkert och förutsägbart sätt. Tanken är att bilen ska kunna användas i farliga miljöer där människor inte kan vistas. Titta på videon för att se hur den fungerar.

Mer information

Professor i datakommunikation

Mats Björkman

+4621107037

mats.bjorkman@mdh.se

Studievägledare

Malin Åshuvud

+4621101546

malin.ashuvud@mdh.se

Datornätverk och datakommunikation

Idag är det en självklarhet att vi alltid ska kunna vara uppkopplade mot internet oavsett var vi befinner oss. Här är en tvåårig utbildning för dig som vill jobba med data- och nätverkssäkerhet, nätverksdesign eller driftsättning och administration av nätverk och servrar.

Läs mer

Högskoleingenjör i nätverksteknik

Idag är det en självklarhet att vi alltid ska kunna vara uppkopplade mot internet oavsett var vi befinner oss eller jobbar med. Därför är behovet av utbildade ingenjörer inom datakommunikation stort inom nästan alla branscher.

Läs mer