Text

2020-03-20

Studentprojekt

Aktuellt

På högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik arbetar våra studenter ofta i projektform för att utveckla sin förmåga att förstå, konfigurera, designa och underhålla komplexa datornätverk. Projekten genomförs i grupp och en del projekt sker i samverkan med företag i branschen.

4G RC CAR

Studenter i årskurs 2 har modifierat en radiostyrd bil för att den ska kunna styras över 4G-nätet, samt skicka och ta emot data på ett säkert och förutsägbart sätt. Tanken är att bilen ska kunna användas i farliga miljöer där människor inte kan vistas. Titta på videon för att se hur den fungerar.

Mer information

Professor i datakommunikation

Mats Björkman

+4621107037

mats.bjorkman@mdh.se

Studievägledare

Malin Åshuvud

+4621101546

malin.ashuvud@mdh.se