Text

Datum 2020-06-01
Artikeltyp Aktuellt

Många branscher jagar etiska hackare

Myndigheter och privata företag söker efter etiska hackare – för att anställa dem. Risken för att utsättas för dataintrång eller virus är hög och därför är efterfrågan på nätverksexperter, eller etiska hackare, stor.

Porträtt Joakim Rydén

Joakim Rydén.

– I vårt digitala samhälle är dataintrång ett av de största hoten mot företag, myndigheter och organisationer, eftersom intrången kan innebära enorma kostnader för verksamheterna. Därför behövs nätverksexperter som kan kontrollera ett nätverk och förebygga riskerna, säger Joakim Rydén, universitetsadjunkt i nätverkssäkerhet och datakommunikation vid MDH.

Nätverksexperter, eller etiska hackare, är experter som känner till de säkerhetsproblem och risker som finns i moderna nätverk, samt hur dessa kan åtgärdas och förebyggas. Enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2025 kommer behovet av nätverkstekniker att fortsätta vara stort, eftersom samhället allt mer går mot digitala lösningar för olika tjänster.

– Nätverksexperter har kunskaper om hur en angripare skulle kunna agera. Därför har de också förståelse för hur en verksamhet kan skydda sig mot intrång och sabotage, säger Joakim Rydén.

Men nätverksexperter har inte bara en viktig roll för den enskilda verksamheten.

– För företag som levererar samhällskritiska funktioner, så som el-, vatten- och värmeförsörjning, är nätverksexperten viktig för samhället i stort, säger Joakim Rydén.

Vill du jobba med datakommunikation och nätverkssäkerhet?

Högskoleingenjör i nätverksteknik

För dig som vill jobba som nätverks- eller IT-tekniker. Behovet av ingenjörer inom datakommunikation är stort inom nästan alla branscher och här lär du dig att utveckla, underhålla och säkra olika former av kommunikationslösningar.

Läs mer
Till toppen