Text

2020-06-11

Nytt labb med fokus på smart produktion

Aktuellt
Person som jobbar med produktionslina.

Produktionslina för smart produktion på plats i labbet.

Till hösten får produktionsstudenter vid MDH tillgång till ett nytt labb med ett produktionssystem för smarta fabriker. Ett system som gör det möjligt för studenterna att testa hur smart produktion fungerar på riktigt.

– Industri 4.0 med smarta fabriker och digitala verktyg är en av de största trenderna inom produktionsindustrin idag. Det är den arbetsmarknaden våra studenter kommer att möta när de tar examen. Vi vill säkerställa att våra studenter ligger i framkant när de kommer ut i arbetslivet, säger San Giliyana, programsamordnare och produktionskoordinator vid MDH och MITC.

Det nya produktionssystemet är en av högskolans satsningar inom området ”Cyper-physical systems” och Industri 4.0. Tanken är att det ska ge studenter, forskare och industripartners möjlighet att testa, laborera och inspireras. Systemet inkluderar både en monteringslina med ett antal arbetsplatser, ett automatiserat lager, en monteringsrobot, samt en mobil robot som kan köra material mellan stationer. Förutom hårdvara så ingår även mjukvara för att programmera och simulera hela systemet samt mjukvara för produktionsstyrning.

– Utrustningen är baserad på riktiga industriella system och kan byggas om, vilket gör att vi kan anpassa den för olika behov. Satsningen är viktig för att våra studenter ska få möjlighet att lära sig hur smart produktion fungerar i praktiken. Högskolan har även kurser för yrkesverksamma inom produktionsindustrin och för de studenterna är det viktigt att vi kan visa på riktiga industriella lösningar, säger Mikael Hedelind, projektledare vid MDH.

”Nyttigt att få testa på”

Två personer står framför produktionslina.

Joakim Jansson och Kristian Karlsson, studenter.

I höst kommer studenter som läser kurser eller program inom Industri 4.0 att använda produktionssystemet i sin utbildning. På sikt är tanken att även studenter som läser kurser och program inom datavetenskap ska använda den. Men redan under våren har två studenter fått möjlighet att testa systemet. Kristian Jansson och Joakim Karlsson har använt systemet i samband med sitt ex-jobb, där de byggt en virtuell modell av systemet.

– Det har varit väldigt lätt att sätta sig in i systemet och nyttigt att redan under studierna få testa på riktigt och komma så nära verkligheten som möjligt, säger Kristian Jansson.

Kika in i vårt nya labb med fokus på smart produktion.

Vill du jobba med att utveckla morgondagens produktionssystem? Läs någon av våra utbildningar inom produktion:

Civilingenjör i produktion och produktdesign

Det här är utbildningen för dig som vill vara med och påverka framtiden genom att ta fram hållbara produkter, designa konkurrenskraftiga produktionssystem eller jobba med smart maskinteknik. Här blir du en kreativ och självständig ingenjör.

Läs mer

Högskoleingenjör i innovation, produktion och logistik

Framtidens industri ställer allt högre krav på kreativa lösningar för att bygga framgångsrika och hållbara produktionssystem. Det här är en utbildning för dig som vill bli en kreativ ingenjör som kan driva skarpa projekt, med fokus på produktion, processutveckling och logistik.

Läs mer

Master i produkt- och processutveckling - produktion och logistik

Detta program ger dig verktygen och kunskapen om de viktigaste frågorna inom moderna produktions- och logistiksystem. Du kommer att lära dig att analysera, utvärdera och optimera lösningar som gör att du kan utveckla systemen framgångsrikt och konkurrenskraftigt.

Läs mer

Fortbildning och kompetensutveckling inom smart produktion

MDH erbjuder poänggivande kurser för dig som arbetar inom industrisektorn och har fokus på smart produktion. Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överföringsbart till din verksamhet.

Läs mer