Grundnivå - 2019/2020

Programschemat ger detaljerad information om hur kurserna inom ett program ges under aktuellt läsår.

För mer information om programmet (programmets mål, innehåll och uppläggning, krav för särskild behörighet m.m.) hänvisas till programmets utbildningsplan.

Utbildningsplaner

A

Analytical Finance (pdf 125 kB)  (rev. 190820)

B

Beteendevetenskapliga programmet i Västerås (GKV03) (pdf 256 kB)

Beteendevetenskapliga programmet Eskilstuna (GKE03) (pdf 112 kB)

C

Civingilingenjörsprogrammet i energisystem (pdf 329 kB)

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (pdf 368 kB)

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi start HT14-HT16 (pdf 236 kB)

Civilingenjörsprogrammet i produktion - produktdesign (GCE01) (pdf 537 kB)

Civilingenjörsprogrammet i robotik (CCV20) (pdf 181 kB)

Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem (GCV02) (pdf 198 kB)

D

Datavetenskapliga programmet (GKV04) (pdf 157 kB)

Datornätverk och datakommunikation (TCV21) (pdf 103 kB)

E

Ekonomprogrammet Etuna (pdf 289 kB)

Ekonomprogrammet Vas (pdf 306 kB)

F

Folkhälsoprogrammet (GKV01) (pdf 1,4 MB)

Fysioterapeutprogrammet (GTV01) (pdf 238 kB)

Förskollärarprogrammet (pdf 179 kB)

G

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (pdf 175 kB)

Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 (pdf 117 kB)

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, verksamhetsintegrerat (pdf 83 kB)

H

Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik (pdf 275 kB)

Högskoleingenjorsprogrammet i energiteknik (pdf 317 kB)

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign (IKE20) (pdf 364 kB)

Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik (IKE21) (pdf 445 kB)

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik (YHT01) (pdf 127 kB)

I

Informativ illustration - informationsdesign (DKE20) (pdf 123 kB)

Innovationsprogrammet (GKE06) (pdf 382 kB)

Internationella marknadsföringsprogrammet (pdf 387 kB)

International Business Management (pdf 300 kB)

International Business Management_Eng (pdf 397 kB)

K

Kammarmusikprogrammet (pdf 477 kB)

Kandidatprogram i teknisk matematik (pdf 80 kB)

Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation (pdf 65 kB)

Kompletterande pedagogisk utbildning (pdf 148 kB)

R

Rumslig gestaltning - informationsdesign (DKE21) (pdf 458 kB)

S

Sjuksköterskeprogrammet (GSE03) (pdf 379 kB)

Sjuksköterskeprogrammet (GSN03) (pdf 256 kB)

Sjuksköterskeprogrammet (GSS03) (pdf 284 kB)

Sjuksköterskeprogrammet (GSV03) (pdf 381 kB)

Socionomprogrammet (GOM01) (pdf 2,0 MB)

Statsvetarprogrammet (pdf 275 kB)

Språk- och kommunikationsprogrammet (pdf 250 kB)

T

Textdesign - informationsdesign (DKE22) (pdf 117 kB)

Ä

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola (pdf 177 kB)