Grundnivå - 2016/2017

Programschemat ger detaljerad information om hur kurserna inom ett program ges under aktuellt läsår. För mer information om programmet (programmets mål, innehåll och uppläggning, krav för särskild behörighet m.m.) hänvisas till programmets utbildningsplan.

A
Analytical Finance (RMV20) (pdf 238 kB)
B
Beteendevetenskapliga programmet (GKE03) (pdf 323 kB)
Beteendevetenskapliga programmet (GKV03) (pdf 316 kB)
C

Civingilingenjörsprogrammet i energisystem (YCT01) (pdf 410 kB)

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (YCT02) (pdf 400 kB)

Civilingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign (CKE20) (pdf 384 kB)
Civilingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik (CKE21) (pdf 230 kB)
Civilingenjörsprogrammet i produktion - produktdesign (GCE01) (pdf 194 kB)

Civilingenjörsprogrammet i robotik (CCV20) (pdf 250 kB)

Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad (YCT03) (pdf 183 kB)

Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem (GCV02) (pdf 203 kB)

D

Datavetenskapliga programmet (GKV04) (pdf 215 kB)
Datornätverk och datakommunikation (TCV21) (pdf 190 kB)
E
Ekonomprogrammet Etuna (GKE02) (pdf 287 kB)
Ekonomprogrammet Vas (GKV02) (pdf 287 kB)
Energiingenjorsprogrammet (start H14) (YHT03) (pdf 191 kB)
Energiingenjörsprogrammet (GHV01) (pdf 299 kB)
F
Flygingenjörsprogrammet (IMV20) (pdf 204 kB)
Folkhälsoprogrammet (GKV01) (pdf 310 kB)
Fysioterapeutprogrammet (GTV01) (pdf 258 kB)
Förskollärarprogrammet (GFE01, GFV01, GFX01) (pdf 588 kB) OBS! Reviderat 2016-04-19
G
Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass, årskurs 1-3 (GRM01) (pdf 355 kB)  OBS! Reviderat 2016-09-23.
Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 (GRM02) (pdf 283 kB) OBS! Reviderat reviderat 2016-08-22.
H
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik (YHT02) (pdf 295 kB)
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign (IKE20) (pdf 215 kB)
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik (IKE21) (pdf 209 kB)
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik (YHT01) (pdf 211 kB)
I
Innovationsprogrammet (GKE06) (pdf 193 kB)
Innovationsprogrammet - MTO (RKE20) (pdf 198 kB)
Informativ illustration - informationsdesign (DKE20) (pdf 203 kB)
International Business Management (SEV25).pdf (pdf 301 kB)
Internationella marknadsföringsprogrammet (GKV08) (pdf 195 kB)
Internationella marknadsföringsprogrammet (Start H14-H15) (GKS02) (pdf 301 kB)
K
Kammarmusikprogrammet (GKV05) (pdf 179 kB)
Kandidatprogrammet i språk och humaniora inriktning kommunikation (HHV20) (pdf 207 kB)
Kandidatprogrammet i teknisk matematik (GKV07) (pdf 184 kB)
Kompletterande pedagogisk utbildning (GLM01) (pdf 37 kB)
R
Rumslig gestaltning - informationsdesign (DKE21) (pdf 199 kB)
S
Sjuksköterskeprogrammet (GSE02) (pdf 552 kB)
Sjuksköterskeprogrammet (GSN02) (pdf 547 kB)
Sjuksköterskeprogrammet (GSS02) (pdf 455 kB)
Sjuksköterskeprogrammet (GSV02) (pdf 554 kB)
Socionomprogrammet (GOM01) (pdf 228 kB)
Statsvetarprogrammet (GHV06) (pdf 201 kB)
T
Textdesign - informationsdesign (DKE22) (pdf 202 kB)
Ä
Ämneslärarprogrammet, 7-9 (GAM01) (pdf 42 kB)
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasiet (GAM02) (pdf 80 kB) Obs! Reviderat 2016-12-07