Grundnivå - 2015/2016

Programschemat ger detaljerad information om hur kurserna inom ett program ges under aktuellt läsår. För mer information om programmet (programmets mål, innehåll och uppläggning, krav för särskild behörighet m.m.) hänvisas till programmets utbildningsplan (länk till höger).

A
B
Beteendevetenskapliga programmet (GKE03) (pdf 340 kB)
Beteendevetenskapliga programmet (GKV03) (pdf 325 kB)
C
Civingilingenjörsprogrammet i energisystem (YCT01) (pdf 383 kB)
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (YCT02) (pdf 398 kB)
Civilingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign (CKE20) (pdf 262 kB)
Civilingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik (CKE21) (pdf 242 kB)
Civilingenjörsprogrammet i produktion - produktdesign (GCE01) (pdf 169 kB)
Civilingenjörsprogrammet i robotik (CCV20) (pdf 227 kB)
Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem (GCV02) (pdf 182 kB)
Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad (YCT03) (pdf 207 kB)
D
Datavetenskapliga programmet (GKV04) (pdf 208 kB)
Datornätverk och datakommunikation (TCV21) (pdf 244 kB)
E
Energiingenjörsprogrammet (GHV01) (pdf 198 kB)
Energiingenjörsprogrammet (start H13-H14) (YHT03) (pdf 211 kB)
Ekonomprogrammet (GKE02) (pdf 96 kB)
Ekonomprogrammet (GKV02) (pdf 96 kB)
F
Flygingenjörsprogrammet (IMV20) (pdf 237 kB)
Folkhälsoprogrammet (GKV01) (pdf 289 kB)
Fysioterapeutprogrammet (GTV01) (pdf 254 kB)
Fysioterapeutprogrammet (VOV21) (pdf 245 kB)
Förskollärarprogrammet (pdf 402 kB)
G
Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 (GRM01) (pdf 232 kB)
Grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4-6 (GRM02) (pdf 177 kB)
H
YHT02 Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik (pdf 315 kB)
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign (IKE20) (pdf 197 kB)
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik (IKE21) (pdf 193 kB)
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik (YHT01) (pdf 323 kB)
I
Informativ illustration - informationsdesign (DKE20) (pdf 356 kB)
GKS02 Internationella marknadsföringsprogrammet  (pdf 279 kB)
International Business Management SEV25 (pdf 308 kB)
Innovationsprogrammet - MTO (RKE20) (pdf 224 kB)
Innovationsprogrammet (GKE06) (pdf 179 kB)
R
Rumslig gestaltning - informationsdesign (DKE21) (pdf 194 kB)
S
Samhällsvetenskapliga programmet (SSV21) (pdf 195 kB)
Socionomprogrammet (GOM01) (pdf 252 kB)
Sjuksköterskeprogrammet - Eskilstuna (GSE02) (pdf 375 kB)
Sjukskösterskeprogrammet - Nyköping (GSN02) (pdf 291 kB)
Sjuksköterskeprogrammet - Södertälje (GSS02) (pdf 310 kB)
Sjuksköterskeprogrammet - Västerås (GSV02) (pdf 384 kB)
T
Textdesign - informationsdesign (DKE22) (pdf 357 kB)
Ä
Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskola (GAM02) (pdf 330 kB)
Ämneslärarprogrammet 7-9 (GAM01) (pdf 199 kB)