Grundnivå - 2014/2015

Programschemat ger detaljerad information om hur kurserna inom ett program ges under aktuellt läsår. För mer information om programmet (programmets mål, innehåll och uppläggning, krav för särskild behörighet m.m.) hänvisas till programmets utbildningsplan (länk till höger).

A

Analytical Finance (RMV20) (pdf 257 kB)

Analytical Finance (RMV20) English version (pdf 260 kB)
B

Byggnadsingenjörsprogrammet (YHT02) (pdf 246 kB)

Beteendevetenskapliga programmet (GKE03) (pdf 387 kB)

Beteendevetenskapliga programmet (GKV03) (pdf 367 kB)

C
Civilingenjörsprogrammet i energisystem (YCT01) (pdf 167 kB)
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (YCT02) (pdf 277 kB)
Civilingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign (CKE20) (pdf 339 kB)
Civilingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik (CKE21) (pdf 332 kB)
Civilingenjörsprogrammet i robotik (CCV20) (pdf 255 kB)
Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad (YCT03) (pdf 110 kB)
D
Datavetenskapliga programmet (GKV04/TCV21) (pdf 251 kB)
Datornätverk och datakommunikation (TCV21) (pdf 194 kB)
E
Ekonomprogrammet Eskilstuna (GKE02) (pdf 161 kB)
Ekonomprogrammet Västerås (GKV02) (pdf 163 kB)
Energiingenjörsprogrammet (YHT03) (pdf 91 kB)
F

Flygingenjörsprogrammet (IMV20) (pdf 261 kB)

Förskollärarprogrammet (pdf 317 kB)

Folkhälsoprogrammet (GKV01) (pdf 289 kB)

Fysioterapeutprogrammet (GTV01) (pdf 234 kB)

Fysioterapeutprogrammet (VOV21) (pdf 264 kB)

G
Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 (GRM01) (pdf 223 kB)
Grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4-6 (GRM02) (pdf 171 kB)
H
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation och produktdesign (IKE20) (pdf 278 kB)
Högskoleingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik (IKE21) (pdf 255 kB)
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik (YHT01) (pdf 216 kB)
I
Informativ illustration - informationsdesign (DKE20) (pdf 210 kB)
Innovationsprogrammet-MTO (RKE20) (pdf 272 kB)
International Business Management (SEV25) (pdf 315 kB)
International Business Management (SEV25) - engelsk översättning (pdf 405 kB)
Internationella marknadsföringsprogrammet (GKS02) (pdf 122 kB)
K
Kandidatprogrammet i miljövetenskap (GKN01) (pdf 62 kB)

Kandidatprogrammet i språk och humaniora (pdf 95 kB)

Kammarmusikprogrammet (GKV05) (pdf 170 kB)

Kompletterande pedagogisk utbildning (GLM01) (pdf 176 kB)
L

Lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 hp (USE20, LÄRPE) (pdf 412 kB)

R
Rumslig gestaltning - informationsdesign (DKE21) (pdf 224 kB)
S

Samhällsvetenskapliga programmet (SSV21) (pdf 108 kB)

Sjuksköterskeprogrammet, Eskilstuna (GSE02) (pdf 363 kB)

Sjuksköterskeprogrammet, Nyköping (GSN02) (pdf 293 kB)

Sjuksköterskeprogrammet, Södertälje (GSS02) (pdf 286 kB)

Sjuksköterskeprogrammet, Västerås (GSV02) (pdf 364 kB)

Socionomprogrammet (GOM01) (pdf 253 kB)

T
Textdesign - informationsdesign (DKE22) (pdf 213 kB)
 
Ä
Ämneslärarprogrammet åk 7-9 (GAM01) (pdf 216 kB)
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola (GAM02) (pdf 556 kB)