Text

Grundlärar­programmet inriktning grundskola årskurs 4-6

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 240  hp
 • home Studieort Eskilstuna / Västerås
 • access_time Tid 4 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Som grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6 inspirerar du eleverna och utvecklar deras förmåga att söka och ta in kunskap. Programmet är inriktat mot naturorienterande ämnen och teknik. Att arbeta som lärare betyder en chans att göra skillnad.

format_quote

"Jag vill hjälpa till och förbereda barn för det samhälle som väntar"

Mikael Andersson

Grundlärare

Läs mer

Utbildningen

Vid MDH tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad lärarutbildning som gör dig väl rustad för ditt framtida yrkesliv. Högskolan har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett särskilt gott och nära samarbete med regionens övningsskolor, vilket stärker kvaliteten på utbildningen.

Som grundlärare i årskurs 4–6 undervisar och arbetar du tillsammans med dina elever i många olika ämnen, samt jobbar vidare med elevernas läs- och skrivkunnande. Under lärarutbildningen studerar du grundskolans undervisningsämnen svenska, matematik och engelska. Du fördjupar även dina kunskaper inom naturorienterande ämnen och teknik, eftersom grundlärarprogrammet 4-6 vid MDH ges med den inriktningen. Du får också med dig de praktiska och estetiska områdena musik, rytmik, drama, samt bild och form.

Som lärare behöver du också pedagogiska verktyg för att skapa kreativa miljöer, med en undervisning som är levande och intresseväckande. Du läser därför även ämnesdidaktik som i korthet handlar om hur du undervisar, och hur eleverna lär sig ett ämne.

För att lyckas som lärare behöver du ha goda ledaregenskaper, förmågan att bygga relationer och att möta eleverna på vars och ens nivå. Du kommer därför att läsa kurser i ledarskap, sociala relationer, konflikthantering och specialpedagogik. Utbildningen ger dig även kunskaper i hur du kan stödja dina elevers kunskapsutveckling, och hur du bedömer och betygsätter deras prestationer. En annan viktig del av utbildningen är det som är centralt kopplat till din yrkesroll som lärare – skolans organisation och styrdokument samt om skolans värdegrund, vilken speglar de värden ett demokratiskt samhälle vilar på.

Utbildningen innehåller också verksamhetsförlagd utbildning (VFU), där du under ledning av erfarna och kompetenta lärare planerar, genomför och utvecklar undervisningen, och den övriga pedagogiska verksamheten. VFU-delen är totalt 20 veckor, men du har kontinuerlig kontakt med ett arbetslag i en grundskola i regionen under hela din utbildning genom de fältdagar som ingår under hela utbildningstiden. Under fältdagarna, en dag varje vecka, deltar du i skolans verksamhet, ibland genomför du mindre fältuppgifter, ibland fältstudier och ibland deltar du utan någon specifik uppgift att genomföra. Det ger dig gott om praktisk erfarenhet och möjligheter till värdefulla kontakter. Du kan genomföra dina fältdagar och VFU på någon av våra övningsskolor i Eskilstuna eller Västerås.


Framtid och jobb

Lärare är ett allt mer angeläget framtidsyrke där det finns goda möjligheter till vidareutveckling och olika karriärvägar. Grundlärarprogrammet leder till en bred grundlärarexamen, med kompetens att undervisa i dina ämnen i årskurserna 4–6. Du får ett stimulerande arbete, där du både arbetar självständigt och tillsammans med andra. Du kan senare välja att läsa vidare, exempelvis till specialpedagog, speciallärare eller rektor.

Information om alla våra lärarutbildningar

Programinnehåll

Åk 1

Utbildningsvetenskaplig kärna

37,5%

Verksamhetsförlagd utbildning 12,5%

Ämnesstudier

50%

Åk 2

Fördjupningsområde

50%

Ämnesstudier

50%

Åk 3

Utbildningsvetenskaplig kärna

62,5%

Verksamhetsförlagd utbildning 12,5%

Ämnesstudier

25%

Åk 4

Verksamhetsförlagd utbildning

25%

Ämnesstudier

75%

Tillfällen för detta program

 • Grundlärarprogrammet grundskola 4-6, 240 hp

  Omfattning

  240 hp

  Start

  Hösttermin 2020 (start 2020-08-24)

  Tid och tempo

  4 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-41831

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GRM02)

  Programupplägg

  Behörighet

  Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6b) eller Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 b).

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Grundlärarexamen

Hösttermin 2021

 • Grundlärarprogrammet grundskola 4-6, 240 hp

  Omfattning

  240 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-23)

  Tid och tempo

  4 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-41831

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GRM02)

  Behörighet

  Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6b) eller Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 b).

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Grundlärarexamen

Studievägledare för programmet

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Läs mer

Så påverkar lärarens agerande elevers mattekunskaper

Forskning visar att matematiklärares agerande i klassrummet påverkar utvecklingen av elevers matematiska tänkande. Vår universitetslektor i matematikdidaktik, Maria Larsson, berättar hur agerandet kan förbättra elevers matematikkunskaper.

Läs mer

Undrar du hur det är att studera till grundlärare? I filmen möter du två av våra studenter.

Liknande utbildningar

Samtliga lärarutbildningar

Läs mer om våra lärarutbildningar

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen