Text

Grundlärar­programmet förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 240  hp
 • home Studieort Västerås
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Tillsammans med tretton av regionens skolhuvudmän har MDH startat en arbetsintegrerad variant (AIU) av grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Det innebär att du från och med ditt andra studieår arbetar halvtid som grundlärare i grundskolan samtidigt som du studerar på halvtid.

Programmet är stängt för anmälan till HT21.

format_quote

Jag lär mig bättre genom att få testa eller göra saker själv vilket denna utbildning låter mig göra.

Ida Verdugo

Student

Läs mer

Utbildningen

Som grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 undervisar du skolans yngsta elever och lägger grunden för deras fortsatta lärande. Lärarutbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i att stödja barns läs- och skrivinlärning och du får lära dig teorier om språk och språkutveckling. För att kunna undervisa i grundskolans undervisningsämnen får du med dig djupgående kunskaper i svenska, matematik, engelska, naturorienterande ämnen och teknik, samhällsorienterande ämnen och estetiska lärprocesser. Du studerar både ämnena och ämnesdidaktik, som i korthet handlar om hur du undervisar och hur barn lär sig i ett ämne.

Som lärare behöver du ha goda ledaregenskaper, förmåga att bygga relationer och att möta varje barn på barnets nivå. Under utbildningen läser du därför kurser i ledarskap, sociala relationer, konflikthantering, barns utveckling och lärande samt specialpedagogik. Du lär dig även sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll, som skolans organisation och styrdokument samt den värdegrund som skolan, liksom vårt demokratiska samhälle, vilar på.

Den arbetsintegrerade varianten av grundlärarprogrammet med inriktning mot undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 har samma innehåll som den ordinarie grundlärarutbildningen F-3, och kombinationen av högskolestudier och arbete vid en skola ger dig möjlighet att hela tiden relatera de teoretiska studierna till skolans praktiska verksamhet. På samma sätt kan du använda dina praktiska erfarenheter och utmaningar från skolans verksamhet i dina teoretiska studier.

Studieupplägg

Under det första studieåret studerar du på helfart och från och med det andra studieåret studerar du på halvfart. Under hela utbildningen ingår halvtidsstudier under sommarterminen. Under den andra terminen av utbildningen genomför du den första verksamhetsförlagda kursen (VFU). VFU-kursen genomförs hos den skolhuvudman som du antagits till vid programstarten. Efter att du med godkänt resultat har genomfört den första VFU-kursen erbjuder skolhuvudmannen en utbildningstjänst omfattande halvtid i den kommun där VFU-kursen genomförts. Från och med det andra studieåret anställs du därmed på en utbildningstjänst och arbetar då som obehörig lärare med tillgång till stöd och handledning av erfarna lärare. En individuell lönesättning kommer att tillämpas. Anställningen gäller för en termin i taget enligt skollagen och följer gällande regler och avtal. Utöver halvtidsanställningen ingår även VFU under utbildningstiden, vilket ger dig ytterligare praktiska erfarenheter. Under ledning av skickliga lärare får du bland annat lära dig att planera, genomföra och utvärdera skolundervisningen.


Deltagande kommuner

Det finns tretton anmälningsalternativ med totalt 38 utbildningsplatser att välja bland till den arbetsintegrerade varianten av grundlärarprogrammet. Utbildningsplatserna knyts till kommande utbildningsanställningar och antalet platser per kommun varierar. De kommuner som deltar och som därmed finns som anmälningsalternativ är Eskilstuna, Fagersta, Flen, Gnesta, Katrineholm, Köping, Norberg, Oxelösund, Sala, Strängnäs, Trosa, Vingåker och Västerås. De olika kommunerna som finns att välja på framgår vid respektive anmälningsalternativ på antagning.se. Här nedan kan du se de olika anmälningsalternativen med tillhörande anmälningskod:

Anställningskommun

Anmälningskod

Eskilstuna

MDH-41826

Fagersta

MDH-41822

Flen

MDH-41829

Gnesta

MDH-41830

Katrineholm

MDH-41837

Köping

MDH-41823

Norberg

MDH-41824

Oxelösund

MDH-41838

Sala

MDH-41825

Strängnäs

MDH-41839

Trosa

MDH-41840

Vingåker

MDH-41841

Västerås

MDH-41814Du söker i första hand till den kommun du är intresserad av att arbeta i. Är du intresserad av flera kommuner kan du söka flera av anmälningsalternativen för programmet som andrahands- eller tredjehandsval. Utbildningen ges vid Mälardalens högskolas lokaler i Västerås oavsett vilken kommun/skolhuvudman som du ansöker till.

Om du blir antagen till utbildningen måste du vara inställd på att vara yrkesverksam under drygt fyra års tid i den kommun din ansökan om utbildning avser. Långt pendlingsavstånd är därför inte realistiskt, det finns heller inte möjlighet till någon form av reseersättning. Det kommer inte att vara möjligt att byta kommun under utbildningens gång.


Kontakt till kommuner

Ta del av kontaktuppgifter till de kommuner som deltar i grundlärarprogrammet, förskoleklass årskurs 1-3, arbetsintegrerat.

Kontaktpersoner hos kommuner


Framtid och jobb

Utbildningen ger behörighet för arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Efter avslutade studier har du, förutom din grundlärarexamen, också erfarenheter från flera års arbete inom grundskolan, vilket är fördelaktigt både för dig och för arbetsgivaren.

Behovet av välutbildade lärare kommer fortsatt att vara stort. MDHs nära samarbete med kommuner i regionen ger dig, förutom värdefulla erfarenheter, också kontakter inför framtiden. Att arbeta som grundlärare är utvecklande, utmanande och roligt. Det öppnar också för fler karriärvägar, då du längre fram kan läsa vidare till exempelvis specialpedagog, speciallärare eller rektor.

Läs mer om alla våra lärarutbildningar

Vill du veta mer om hur lärarprognosen ser ut och behovet av olika lärare?

Ta del av Skolverkets och Statistiska centralbyråns lärarprognos 2019-2033 Länk till annan webbplats.


Programinnehåll

Åk 1

Utbildningsvetenskaplig kärna

33,3%

Verksamhetsförlagd utbildning 11,1%

Ämnesstudier

55,6%

Åk 2

Utbildningsvetenskaplig kärna 37,5%

Ämnesstudier

62,5%

Åk 3

Ämnesstudier

87,5%

Verksamhetsförlagd utbildning 12,5%

Åk 4

Utbildningsvetenskaplig kärna 25%

Ämnesstudier

75%

Åk 5

Verksamhetsförlagd utbildning 12,5%

Ämnesstudier

87,5%

Åk 6

Verksamhetsförlagd utbildning 12,5%

Ämnesstudier

25%

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2021

 • Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat, 240 hp

  Omfattning

  240 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-23)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GRY02)

  Programupplägg

  Behörighet

  Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6b) eller Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 b).

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

  Examen

  Grundlärarexamen

Studievägledare för programmet

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Lärare uppskattar sitt jobb mer än andra

Lärare tycker att arbetet som de gör är intressant och stimulerande - mest av alla yrkesgrupper. Det visar den senaste statistiken från Arbetsmiljöverket. Här berättar några av våra tidigare studenter varför de trivs så bra.

Läs mer

Så påverkar lärarens agerande elevers mattekunskaper

Forskning visar att matematiklärares agerande i klassrummet påverkar utvecklingen av elevers matematiska tänkande. Vår universitetslektor i matematikdidaktik, Maria Larsson, berättar hur agerandet kan förbättra elevers matematikkunskaper.

Läs mer

"Jag vill bli lärare för att jag vill göra skillnad"

Våra grundlärarstudenter berättar om sitt yrkesval och om utbildningen.

Samtliga lärarutbildningar

Som lärare inspirerar du barn och ungdomar att lära, vidga sina vyer och förstå sin omvärld. Ta chansen att utbilda dig till ett av världens viktigaste jobb. På MDH kan du bland annat studera till förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller specialpedagog.

Läs mer

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen