Studiegång

Nedan ges en översiktlig beskrivning över programmets studiegång.

Grundlärarprogrammet består av studier inom tre områden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 hp
  • Ämnes- och ämnesdidaktiska studier, 150 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp

Ta del av alla kurser som ingår i utbildningsplanen.

Läs utbildningsplan.

Termin 1–2

Under programmets första termin läser du svenska och matematik. I kursen i svenska samarbetar ämnena svenska, litteraturvetenskap och svenska som andraspråk. Exempel på innehåll som behandlas är: barn- och ungdomslitteratur, grundläggande kunskaper om språkets grammatiska struktur, elevers språkutveckling med fokus på läs- och skrivstrategier. Svenskämnets didaktik ingår i samtliga moment i kursen.

I kursen i matematik utvecklar du grundläggande kunskaper i matematik och matematikdidaktik för att kunna undervisa i årskurserna 4–6.

Under programmets andra termin läser du två kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Bland annat belyses teorier för lärande, liksom skolans organisation och styrning.

Fem veckors verksamhetsförlagd utbildning ingår under termin 2.

Termin 3–4

Under termin 3 och 4 ingår två kurser i engelska och två kurser i naturvetenskap och teknik. Kurserna i engelska behandlar bland annat grammatik, ordförråd och uttal, inklusive didaktiska aspekter, samt litteratur och litteraturens didaktik. IKT fokuseras som ett verktyg för lärande.

Kurserna i NO och teknik syftar till att ge dig möjlighet att utveckla dina kunskaper i fysik, kemi, biologi och teknik och dessutom till att ge dig kompetens att genomföra och utvärdera undervisning inom det naturvetenskapliga/tekniska ämnesområdet.

Termin 5–6

Under termin 5 och 6 läser du ett antal kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Kurserna behandlar bland annat utvecklingsarbete och utvärdering, sociala relationer och konflikthantering och specialpedagogik.

Du har fem veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Dessutom skriver du ett examensarbete på grundnivå i ett av programmets ämnen: engelska, matematik, svenska, naturvetenskap/teknik.

Termin 7–8

Under termin 7 och 8 fördjupar du dina ämneskunskaper inom två kurser i matematik och svenska. Du skriver examensarbete på avancerad nivå i ett av dessa båda ämnen.

Kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan samt tio veckors verksamhetsförlagd utbildning ingår också.