Studentintervju: Mikael vill förbereda barn för samhället

Mikael Andersson hade precis avslutat sin utbildning på ekonomprogrammet när han gjorde en helomvändning. Han ville inte bli ekonom, han ville bli lärare. Så nu läser 25-åringen till grundlärare årskurs 4-6.

 

– Det har varit en lång väg hit, men nu är jag här och det kändes mer rätt första dagen på grundlärarutbildningen än det någonsin gjorde under tre år på ekonomprogrammet. Jag vill hjälpa till och förbereda barn för det samhälle som väntar, säger Mikael Andersson.

Nära verkligheten
På grundlärarprogrammet får man bland annat lära sig pedagogik, konflikthantering, ämnesdidaktik och specialpedagogik som tillsammans med ämneskunskaper blir lärarens verktyg i klassrummet. Under utbildningen varvas kurserna dessutom med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för mer praktisk erfarenhet.

 

– Det bästa med grundlärarprogrammet är att teorin snabbt kopplas till praktiken, redan under första kursen fick vi komma ut och vara i klassrumsmiljö och planera lektioner. Sedan kommer vi få göra VFU flera gånger under utbildningen vilket ger oss chans att hela tiden hålla det praktiska levande. Det känns som att vi har alltid har verkligheten närvarande och fastnar inte ett strikt teoretiskt tänkande, säger Mikael Andersson.

Skapa en god lärandemiljö
Som grundlärare får man ämneskunskaper i flera skolämnen. Mikael Andersson läser svenska, engelska, matematik och NO-blocket med alla naturorienterande ämnen och har som mål att bli klasslärare.

– Som klasslärare får jag stor frihet i de ämnen jag undervisar i, jag kan skapa min egen lärandemiljö och arbeta tematiskt i en blandning av flera olika ämnen. Läroplanen är skriven så att läraren får ett flexibelt underlag att jobba med och den friheten tror jag är nyckeln till bra utbildning. Jag hoppas kunna erbjuda mina framtida elever en koppling till verkligheten där de känner att lärandet är viktigt och att de lär sig saker de kommer ha användning av, säger Mikael Andersson.