Självständigt arbete

Det självständiga arbetet i grundlärarprogrammet 4-6 ger dig möjlighet att knyta samman utbildningens olika delar: den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnesstudier och ämnesdidaktik samt den verksamhetsförlagda utbildningen.

Termin 6

Under termin 6 ska du skriva ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Det genomförs på grundnivå i något av ämnena/ämnesområdena: engelska, matematik, svenska eller naturorientering och teknik.

Kontaktpersoner för respektive ämne hittar du längre ner på sidan.

Kursplaner:

Val av självständigt arbete

För att bli antagen till kurs inom program krävs att du uppfyller den särskilda behörigheten som föreskrivs. Den särskilda behörigheten framgår av respektive kursplan ovan. Anmälan är öppen 15 - 22 november.


Anmäl ditt val av självständigt arbete för termin 6 

En informationsträff om val av självständigt arbete där du får träffa kontaktpersoner för de olika ämnena, ställa frågor om behörighet m.m äger rum onsdagen den 15 november kl.16:15 i sal R2-205 i Västerås.

För information om hur du genomför valet kontakta grundlärarprogrammets studievägledare Anna Rawley.

Termin 8

Under termin 8 ska du skriva ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Det självständiga arbetet genomförs på avancerad nivå i något av ämnena: matematik, NO/teknik eller svenska.

Kontaktpersoner för respektive ämne hittar du längre ner på sidan.

Kursplaner:

Val av självständigt arbete

För att bli antagen till kurs inom program krävs att du uppfyller den särskilda behörigheten som föreskrivs. Den särskilda behörigheten framgår av respektive kursplan ovan. Anmälan är öppen 9 – 22 november.

Anmäl ditt val av självständigt arbete för termin 8

En informationsträff om val av självständigt arbete där du får träffa kontaktpersoner för de olika ämnena, ställa frågor om behörighet m.m äger rum torsdagen den 9 november kl. 16:15 i sal E304 i Eskilstuna.

För information om hur du genomför valet kontakta grundlärarprogrammets studievägledare Anna Rawley.

Kontaktpersoner 

Ämne/ämnesområde

Kontaktperson

E-post adress

Engelska

Thorsten Schröter

 

thorsten.schroter@mdh.se

Matematik

Daniel Brehmer

daniel.brehmer@mdh.se

Naturorientering och teknik

Gunnar Jonsson

gunnar.jonsson@mdh.se

 

 

 

Svenska

Håkan Landqvist

Magnus Jansson

hakan.landqvist@mdh.se

magnus.jansson@mdh.se