Text

Fysioterapeut­programmet

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 180  hp
 • home Studieort Västerås
 • access_time Tid 3 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Som fysioterapeut träffar du människor med olika typer av besvär som begränsar individens rörelseförmåga. På utbildningen får du kunskap att förebygga, behandla och utvärdera dessa besvär och kompetens att hjälpa människor till en aktiv och hälsosam livsstil.

Programmet är stängt för
anmälan till VT22.

Erik Gannby läser till fysioterapeut

− Det är en modern utbildning som sätter fokus på att lära känna människan bakom skadan eller sjukdomen.

Läs mer

Utbildningen

Under utbildningen varvar du teoretiska studier med praktiska moment inom huvudområdet fysioterapi. Programmet har en unik och innovativ beteendemedicinsk inriktning som lyfter sambandet mellan livsstil och hälsa. Du får verktyg för att stödja en hälsoinriktad beteendeförändring utifrån varje enskild individ.

Du lär dig om människans rörelsebeteende i relation till hälsa och ohälsa, utifrån såväl fysiska förutsättningar som att människan är en tänkande, kännande och social individ. När du pluggar till fysioterapeut läser du även kurser i medicinsk vetenskap, psykologi och folkhälsovetenskap.

Fysioterapi med inriktning beteendemedicin

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kompletterar de teoretiska studierna. Det innebär att du blir väl förberedd inför ditt framtida yrkesliv. VFU bedrivs huvudsakligen i Sörmland och i Västmanland, men även i Örebro och Värmland, där du får stöd av handledande fysioterapeuter. Du måste vara beredd på att resa till eller bo på annan ort och själv bekosta en del av de extrakostnader som resor och eventuell övernattning kan innebära.

 

Framtid och jobb

Som fysioterapeut med en beteendemedicinsk inriktning är du väl förberedd att arbeta med dagens och morgondagens hälsoproblem. Du arbetar med att främja hälsa och förebygga ohälsa genom att hjälpa människor med deras rörelsebesvär. Du träffar människor i alla åldrar och arbetar utifrån varje människas individuella förutsättningar. Du visar sambandet mellan rörelse och hälsa, och hur rörelse kan användas för ett aktivt och hälsosamt liv. Som fysioterapeut ansvarar du för att bedöma klientens problem, välja rätt åtgärder samt med behandling och utvärdering.

Du kan arbeta inom region, kommun eller offentligt finansierad privatpraktik. Du kan även arbeta inom privata företag, företagshälsovård, friskvård, idrottsmedicin, starta en egen verksamhet alternativt bli chef.

Du som vill fördjupa dig har möjlighet att efter examen läsa masterprogrammet i fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning. Dessutom finns möjligheter till forskarstudier.

Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är 86 procent av MDH:s studenter etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen. Med etablerad menar man bland annat att den examinerade inte har varit arbetslös under perioden och har inkomst över en viss nivå.


Programinnehåll

Åk 1

Fysioterapi

57,5%

Medicinsk vetenskap

42,5%

Åk 2

Fysioterapi

75%

Medicinsk vetenskap 12,5%

Psykologi 12,5%

Åk 3

Fysioterapi

87,5%

Folkhälsovetenskap 12,5%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Universitetslektor i fysioterapi / Docent i fysioterapi

Petra Heideken Wågert

021-10 31 88

petra.heideken.wagert@mdh.se

Tillfällen för detta program

 • Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

  Omfattning

  180 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-23)

  Tid och tempo

  3 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-42801

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GTV01)

  Programupplägg

  Behörighet

  Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17) eller Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). Idrott och hälsa A/Idrott och hälsa 1 kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- eller idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år.

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Kandidatexamen / Bachelor's degree
  Fysioterapeutexamen
  Sjukgymnastexamen

Vårtermin 2022

 • Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

  Omfattning

  180 hp

  Start

  Vårtermin 2022 (start 2022-01-17)

  Tid och tempo

  3 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-52805

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GTV01)

  Programupplägg

  Behörighet

  Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17) eller Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A15). Idrott och hälsa A/Idrott och hälsa 1 kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- eller idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år.

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Kandidatexamen / Bachelor's degree
  Fysioterapeutexamen
  Sjukgymnastexamen

Studievägledare för programmet

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Nominerad till Årets fysioterapeut

Linnéa Kärdevik tog examen från fysioterapeutprogrammet 2017. Hösten 2019 var hon nominerad till utmärkelsen Årets fysioterapeut i Sverige.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen