Förutbildning - 2017/2018

Programschemat är ett komplement till utbildningsplanen som ger detaljerad information om hur kurserna inom ett program ges under aktuellt läsår.

För mer information om programmet (programmets mål, innehåll och uppläggning, krav för särskild behörighet m.m.) hänvisas till programmets utbildningsplan.

Naturvetenskapligt/tekniskt basår (FXM01) (pdf 166 kB)