Förskollärarprogrammet, 210 hp, Eskilstuna

Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete där du bidrar till barns lärande och utveckling i förskolan. På förskollärarprogrammet läser du bland annat förskolepedagogik och får kunskaper inom språk, matematik, no/teknik och estetiska ämnen. Utbildningen ger dig praktisk erfarenhet genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen.

Utbildningen

Vid MDH tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad förskollärarutbildning, som gör dig väl rustad för ditt framtida yrkesliv. Vi har lång erfarenhet av förskollärarutbildning och ett särskilt gott och nära samarbete med regionens övningsförskolor, vilket bidrar till att stärka kvaliteten på utbildningen.

Förskollärarutbildningen ger dig goda kunskaper om barns utveckling och lärande, och om undervisning i förskolan. Du lär dig om barns språkutveckling och kommunikation, estetiska uttrycksformer som är viktiga för lärandet och mycket mer. Eftersom leken har stor betydelse både för barns kunskapsutveckling, förståelse för omvärlden och välbefinnande, finns leken som pedagogiskt redskap med genom hela utbildningen. Du får även med dig en bra grund i språk, matematik, naturvetenskap och teknik, vilket lägger grunden för barnens fortsatta lärande i skolan.

Under utbildningen får du också lära dig sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll, som förskolans organisation och styrdokument, förskolläraryrkets samhällsuppdrag samt den värdegrund förskolan, liksom vårt demokratiska samhälle, vilar på. 

Som förskollärare kommer du att ha ansvar för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning och utbildning på din förskola. Här ingår ett systematiskt kvalitetsarbete, genom olika former av dokumentation. Du kommer också att samverka med föräldrar, kollegor och representanter från andra skolformer. För att du ska få med dig praktiska erfarenheter av dessa delar ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i din utbildning. VFU-tiden omfattar totalt 20 veckor, under ledning av erfarna förskollärare. Du har även kontakt med din övningsförskola i övriga kurser. 

Mälardalens högskola har avtal med övningsförskolor i kommunerna Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Katrineholm, Köping, Sala, Strängnäs och Gnesta. Det betyder att du som student kommer att bli placerad på en övningsförskola i någon av dessa kommuner när du genomför din VFU. Det gäller även dig som läser förskollärarprogrammet på distans.

Du kan läsa förskollärarprogrammet i Eskilstuna, Västerås eller på distans beroende på vad som passar dig och din studiesituation bäst.

Läs mer om hur det är att studera förskollärarprogrammet på distans på MDH

Framtid och jobb

Det finns ett stort behov av välutbildade förskollärare. MDH har ett väl utvecklat samarbete med regionens kommuner och förskolor, vilket ger dig värdefulla kontakter inför framtiden. Att arbeta som förskollärare är både utvecklande och stimulerande. För dig som vill finns möjligheter att senare läsa en masterutbildning i didaktik eller vidareutbilda dig till specialpedagog eller speciallärare.