Förskollärarprogrammet, 210 hp, Västerås

Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete där du bidrar till barns lärande och utveckling i förskolan. På förskollärarprogrammet läser du bland annat förskolepedagogik och får kunskaper inom språk, matematik, no/teknik och estetiska ämnen. Utbildningen ger dig praktisk erfarenhet genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen.

Utbildningen

MDH har lång erfarenhet av förskollärarutbildning och ett särskilt gott och nära samarbete med regionens övningsförskolor, vilket bidrar till att stärka kvaliteten på utbildningen. Här tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad förskollärarutbildning som gör dig väl rustad för ditt framtida yrkesliv. 

Under utbildningen kommer du att få kunskaper om barns utveckling och lärande på olika sätt. Du får bland annat en förståelse för barns språkutveckling och kommunikation. Du lär dig även estetiska uttrycksformer som är viktiga för lärandet och får en bra grund i ämnena svenska, matematik, naturvetenskap och teknik, vilket lägger grunden för barnens fortsatta lärande i skolan. Leken som pedagogiskt redskap betonas genomgående i hela utbildningen, då leken har stor betydelse för barns kunskapsutveckling och omvärldsförståelse.  

För att förbereda dig inför din yrkesroll som förskollärare får du även kunskaper som är centralt kopplade till din yrkesroll. Här lär du dig till exempel förskolans organisation och dess styrdokument, får kunskaper om förskolläraryrkets samhällsuppdrag samt demokrati och värdegrund som allt det pedagogiska arbetet i förskolan utgår ifrån. 

Som förskollärare ansvarar du för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten samt ansvarar för systematiskt kvalitetsarbete genom olika former av dokumentation. Det ingår även i din yrkesroll att samverka med föräldrar, kollegor samt representanter från andra skolformer. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du får praktisk erfarenhet av dessa delar, under ledning av erfarna förskollärare. VFU-tiden omfattar totalt 20 veckor men du har även kontakt med din övningsförskola i övriga kurser. 

VFU:n genomförs på någon av övningsförskolorna i regionen som MDH har avtal med. I Västmanland och Södermanland ingår följande kommuner i verksamheten: Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Katrineholm, Köping, Sala och Strängnäs. Det betyder att du som student kommer att bli placerad på en övningsförskola i någon av dessa kommuner när du genomför din VFU. Det gäller även de som läser förskollärarprogrammet på distans.

Du kan läsa förskollärarprogrammet i både Eskilstuna, Västerås och på distans beroende på vad som passar dig och din studiesituation bäst.

Läs mer om hur det är att studera förskollärarprogrammet på distans på MDH

Framtid och jobb

Det finns ett stort behov av välutbildade förskollärare. MDH har ett väl utvecklat samarbete med regionens kommuner och förskolor, vilket ger dig värdefulla kontakter inför framtiden. Att arbeta som förskollärare är både utvecklande och stimulerande och för dig som vill finns möjligheter att senare läsa vidare till exempelvis till specialpedagog eller en masterutbildning i didaktik.