Förskollärarprogrammet på distans

De fysiska träffarna för dig som börjar vårtermin 2020 kommer att vara förlagda i Västerås.

Observera att all verksamhetsförlagd utbildning sker på en övningsförskola i någon av de kommuner som Mälardalens högskola har avtal med i Södermanland och Västmanland.

 


Programmet läses på heltid med obligatoriska fysiska träffar. Varje termin har mellan 5-10 fysiska träffar i huvudsak över 1-2 dagar. De fysiska träffarna för dig som börjar vårtermin 2020 kommer att vara förlagda i Västerås.

Grupparbeten och andra moment som genomförs tillsammans i studiegrupper genomförs dagtid.

Mellan träffarna sker kommunikation mellan studenter och lärare via lärplattformen Canvas och via Adobe Connect Pro.

Teknisk utrustning som du själv behöver ha tillgång till är:

  • internet
  • dator
  • webbkamera
  • headset med USB-kontakt 

Undervisning sker även genom obligatoriska virtuella möten på nätet som förläggs under dagtid.

Mälardalens högskola har ett nära samarbete med Sörmlands och Västmanlands kommuner där VFU:n genomförs.

I regionen medverkar kommunerna Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Katrineholm, Köping, Sala och Strängnäs.

Observera att du inte kan göra din VFU på din arbetsplats om du arbetar på en förskola.

Om du bor i någon av kommunerna som högskolan har avtal med så garanteras det inte att man kan göra sin VFU på hemorten då antalet platser är begränsat.