Text

Oscar Uusitalo tog examen från folkhälsoprogrammet 2014. Idag jobbar han på SISU Idrottsutbildarna Västmanland. 2018 blev han Årets Alumn vid MDH och prisades som årets marknadsförare på Västerås näringslivsgala Guldstänk.

”Valet att läsa på MDH var oerhört viktigt för att nå dit jag är nu”

Oscar Uusitalo tog examen från folkhälsoprogrammet 2014. Idag jobbar han på SISU Idrottsutbildarna Västmanland. 2018 blev han Årets Alumn vid MDH och prisades som årets marknadsförare på Västerås näringslivsgala Guldstänk.

Sahar, teknisk matematik

Vad förväntade du dig när du fick ditt antagningsbesked?

När jag fick antagningsbeskedet blev jag väldigt glad, jag hade kommit in på den utbildning som jag hade som första val. Jag förväntade mig en rolig och lärorik utbildning samtidigt som jag såg fram emot att träffa och lära känna många nya personer.

 

Vad var svårare än du trott och hur tog du dig igenom det?

Jag hade på känn att uppsatsen skulle bli en utmaning. Det var den också, men med hjälp av bra stöttning från min handledare och att vi studenter peppade varandra så klarade vi av det.

 

Tror du att utmaningen var unik för dig eller något som många brottas med?

Jag tror många ser uppsatsen som en utmaning. Men när den är genomförd har man lärt sig oerhört mycket och man har en examen att vara stolt över.

 

Vad var bättre än du förväntat dig?

Att det under åren var så många gästföreläsare från olika verksamheter inom branschen. Det var ett mycket värdefullt inslag i utbildningen då det ger en bra bild av livet efter studierna, samtidigt som det ger möjlighet till nätverkande för att exempelvis skaffa praktikplats.

 

Hur har relationen sett ut till lärarna?

Relationen till lärarna på folkhälsoprogrammet var mycket bra. Lärarna är väldigt måna om att studenterna ska lyckas med sina studier och hjälper till att guida en på vägen. Över åren utvecklade jag en bra relation till flera lärare och det som är extra roligt är att jag samarbetar med flera av dem idag i min yrkesroll.

 

Vad tar du med dig från studenttiden utöver din examen?

Helt klart alla nya kompisar och kontakter som man knutit under studietiden.

 

Pendlade du till utbildningen, och hur fungerade det i så fall?

Jag valde att pendla från Enköping vilket gick väldigt bra då buss och tågförbindelserna mellan Enköping och Västerås är bra. Anledningen till att jag valde att bo kvar under tiden jag studerade var för att jag redan hade ett boende där och det är så pass nära till Västerås så det var inget problem att pendla.

 

Hur var Västerås som studentstad?

Västerås var en bra studentstad. Studentföreningarna på skolan ordnade massor av olika aktiviteter så det fanns alltid något att vara med på. Det händer även andra aktiviteter i Västerås, så som idrottsevenemang, konserter med mera.

 

På vilket sätt har du upplevt att utbildningen legat nära verkligheten?

Flera externa parter gästföreläste under studiernas gång, vilket gav en nära koppling till arbetslivet "verkligheten". På så sätt fick vi större förståelse för hur teorier används och fungerar i praktiken.

 

Hur tror du att din karriär och ditt lärande har påverkats av att utbildningen legat nära verkligheten?

Samarbetet med de olika aktörerna gav en bra möjlighet att nätverka med personer i branschen redan under studierna. För mig var det avgörande då jag kom i kontakt med en person som då jobbade på Västmanlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna – en kontakt som blev helt avgörande eftersom jag fick jobb där direkt efter examen.

 

Hur gick det till?

I april, precis när jag skulle började skriva min uppsats, fick jag besked om att jag fått en projektanställning på Västmanlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna. Det var en projektanställning som sedan blev till fast anställning.

 

Hur har MDH bidragit till att du fick ditt första jobb efter examen?

Utan min utbildning från MDH hade jag inte haft rätt kvalifikationer för jobbet och jag hade heller inte kommit i kontakt med den person som senare visade sig vara min kontakt in. Så valet att läsa på MDH var oerhört viktigt för nå dit jag är nu.

 

Vad har mer bidragit till att du fick ditt första jobb efter examen?

Nätverkande. Gå på de arrangemang som ordnas i staden inom branschen, exempelvis en gratis kvällsföreläsning. Man vet aldrig vilka andra som går på samma föreläsning.


Program

Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling

  • Högskolepoäng 180 HP
  • Omfattning 3 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås
Till toppen