Text

Charlotta Hellström, universitetslektor i folkhälsovetenskap, har fått MDH:s pedagogiska pris för sin undervisning inom folkhälsovetenskap

Pris för sin undervisning i folkhälsovetenskap

Charlotta Hellström, universitetslektor i folkhälsovetenskap, fick 2019 MDH:s pedagogiska pris för sina undervisningsinsatser.
– Jag vill inte bara förmedla min kunskap utan det ska vara learning by doing, säger Charlotta Hellström.

Charlotta Hellström undervisar på folkhälsovetenskapliga programmet

Charlotta Hellström

I sin undervisning på folkhälsovetenskapliga programmet fokuserar Charlotta Hellström på att involvera alla studenter. Hon vill se alla individer och få dem delaktiga under föreläsningarna. I sitt arbete använder hon olika pedagogiska metoder och blandar filmer med diskussioner och fallbeskrivningar för att engagera och inspirera studenterna.

– Det ska vara givande att komma på en föreläsning. Om jag inte kan motivera studenterna att delta då måste jag fundera vad jag kan göra annorlunda inom min undervisning. Det ska ge studenterna ett mervärde att komma till lärotillfällena, även om det inte är en obligatorisk föreläsning. Om jag endast utgår från kursboken i det jag förmedlar kan studenterna få känslan av att föreläsningarna inte tillför något extra utöver det de kan läsa in själv, säger Charlotta Hellström.

Hon försöker lyssna på studenterna och uppmärksamma det de uttrycker för att kunna identifiera studenternas olika behov för kunskapsinhämtning.

– Min önskan är att se studenterna som olika individer med olika förutsättningar. Det gäller som lärare att kunna förklara sig pedagogiskt på olika sätt så alla studenter ges möjlighet att kunna vara med och känna sig delaktiga vid undervisningen. Samtidigt kräver jag ett eget ansvar från studenterna när det gäller att hålla sig till instruktioner och anvisningar. Jag är mycket intresserad av pedagogik och pedagogiska metoder, både inom mitt arbete och privat, vilket säkert märks i mitt sätt att undervisa. Jag vill inte bara förmedla min kunskap utan det ska vara learning by doing, säger Charlotta Hellström. Att ständigt försöka utvecklas inom sitt pedagogiska uttryckssätt är enormt givande för lärarrollen.

Prispengarna vill Charlotta Hellström använda för hela avdelningen.

– Jag vill att priset används för att utveckla vårt arbetssätt gällande pedagogiska och digitala undervisningsformer för Folkhälsovetenskapliga avdelningen. För att gå igenom pedagogiska tips och idéer och framtida digitala möjligheter kontaktas CESAM avseende utbildning för personalgruppen, säger Charlotta Hellström.

– Jag är otroligt stolt och tacksam över att få ett pris för mitt sätt att undervisa och jag ser det som en bekräftelse på mitt arbete. Att jobba som lärare vid MDH ger mig energi och så mycket inspiration. Jag ser verkligen fram emot att ta emot priset under Akademisk högtid, säger Charlotta Hellström.

Hon delade priset med Carina Sjödin och Daniel Hedin.

 

Motivering:

Charlotta Hellström utses till mottagare av pedagogiskt pris inom kategorin undervisningsinsatser då hon med sin undervisningsskicklighet möjliggör och utvecklar lärandet. Hennes höga pedagogiska kompetens gör att hon kan förklara de svåraste begrepp och teorier så att alla studenter verkligen förstår. Charlotta har förmågan att se alla i rummet och skapa engagemang för sitt ämne. Genom att inspirera och motivera utmanar hon studenternas tankesätt och får dem på så vis att fördjupa sina kunskaper och utveckla sina förmågor i ämnet. Hon ger studenterna en stabil och trygg grund av kunskap att ta med sig ut i yrkeslivet.


Program

Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling

  • Högskolepoäng 180 HP
  • Omfattning 3 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås

Läs mer om folkhälsovetenskapliga programmet

 

Vill skapa förutsättningar för andra att må bra

På folkhälsovetenskapliga programmet läser studenter som vill skapa förutsättningar för andra människor att må bra. Två av dem är Sarour Ali Jalil och Fredrik Enquist.

Läs mer

Hon vill förebygga psykisk ohälsa

– Psykisk ohälsa är ett allvarligt och växande problem och jag vill vara med och göra skillnad. Utbildningen ger mig möjligheten att i framtiden arbeta hälsofrämjande för att fler unga ska må bra, säger Jessica Blomqvist

Läs mer