Text

Folkhälso­vetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 180  hp
 • home Studieort Västerås
 • access_time Tid 3 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

För dig som månar om hälsa och vill ha en modern utbildning som kan leda till spännande arbeten som projektledare, kostrådgivare, hälsocoach, hälsostrateg, samhällsutvecklare eller förebygga psykisk ohälsa likväl som att besitta olika ledarroller inom välfärdssektorn. Programmet fokuserar på livsstil, hållbar utveckling och hur du påverkar individ och samhälle till smarta val inom till exempel områdena kost och fysisk aktivitet.

Anmälan öppnar 15 mars
och stänger 19 april.

Hon vill förebygga psykisk ohälsa bland unga

– Psykisk ohälsa är ett allvarligt och växande problem och jag vill vara med och göra skillnad. Utbildningen ger mig möjligheten att i framtiden arbeta hälsofrämjande för att fler unga ska må bra, säger Jessica Blomqvist

Läs mer

Utbildningen

Programmet är för dig som är intresserad av hur människors livsstil och hälsa påverkar samhället. Utbildningen följer trenden inom folkhälsoarbete, som allt mer handlar om att genomföra hållbara insatser för både individ och samhälle.

Du lär dig att identifiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande insatser som är anpassade för såväl dagens som framtidens hälsoutmaningar. Det kan exempelvis handla om att förebygga psykisk ohälsa eller att få individer att göra hälsosamma val gällande kost och fysisk aktivitet.

Jämlikhetsfrågor är en naturlig del i folkhälsoarbete och är ett viktigt perspektiv genom programmets kurser. Du lär dig bland annat att kartlägga och analysera hälsorelaterade ojämlikheter och olika gruppers hälsotillstånd samt identifiera, genomföra och utvärdera förbättringsåtgärder. Detta för att kunna arbeta för att alla människor ska ha samma förutsättningar till att må bra.

Du utvecklar kompetens inom områden som psykisk hälsa, kost och beroendeskapande medel, som till exempel tobak. Under utbildningen läser du också psykologi, kommunikation, ledarskap, entreprenörskap och projektledning – allt ur ett hälsoperspektiv. Därutöver får du konkreta verktyg och metoder att använda vid praktiskt folkhälsoarbete efter din examen.

Programmet har utvecklats i nära samarbete med organisationer och arbetsgivare i det omgivande samhället. Du får på det sättet de kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar.

 

Framtid och jobb

Som folkhälsovetare kan du arbeta med att utveckla och främja hälsa och hållbar utveckling på olika nivåer i många olika branscher. Du kan till exempel arbeta som hälsoutvecklare, projektledare, strateg inom hälsoområdet på en personalavdelning, inom företagshälsovården, idrottsrörelsen, inom kommun och landsting eller i en hjälporganisation. I och med att entreprenörskap ingår i utbildningen finns även goda förutsättningar till att starta eget efter examen.

Du som vill fördjupa dina kunskaper kan läsa masterprogrammet i folkhälsovetenskap eller masterprogrammet i arbetslivsvetenskap. Därefter kan du fördjupa dig ytterligare genom forskarstudier.

Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är 86 procent av MDH:s studenter etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen. Med etablerad menar man bland annat att den examinerade inte har varit arbetslös under perioden och har inkomst över en viss nivå.

Programinnehåll

Åk 1

Folkhälsovetenskap

75%

Medicinsk vetenskap

25%

Åk 2

Folkhälsovetenskap

50%

Valbart

50%

Åk 3

Folkhälsovetenskap

50%

Valbart

50%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap

Susanne Elenor Eriksson

021-10 16 81

susanne.elenor.eriksson@mdh.se

Tillfällen för detta program

 • Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling, 180 hp

  Omfattning

  180 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-30)

  Tid och tempo

  3 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-42807

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GKV10)

  Programupplägg

  Behörighet

  Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Kandidatexamen

Hösttermin 2022

 • Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling, 180 hp

  Omfattning

  180 hp

  Start

  Hösttermin 2022 (start 2022-08-29)

  Tid och tempo

  3 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-42807

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GKV10)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Kandidatexamen

Studievägledare för programmet

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Här finns jobben

Människors hälsa påverkar inte bara individen och dess närmaste utan ställer även krav på samhället. Genom folkhälsoarbete kan man skapa hållbara insatser som ökar hälsan för individer, grupper och för samhället. Behovet av den här typen av kompetens är stort vilket gör folkhälsovetare efterfrågade.

Läs mer

Vill skapa förutsättningar för andra att må bra

På folkhälsovetenskapliga programmet läser studenter som vill skapa förutsättningar för andra människor att må bra. Två av dem är Sarour Ali Jalil och Fredrik Enquist.

Läs mer

Han vill förebygga sjukdom bland människor på flykt

Kriget i Syrien tvingade Nawwar Arouk att fly sitt hemland. Nu studerar han till folkhälsovetare för att i framtiden kunna förbättra hälsan för andra människor på flykt.

Läs mer

Pris för sin undervisning i folkhälsavetenskap

Charlotta Hellström, universitetslektor i folkhälsovetenskap, har fått MDH:s pedagogiska pris för sin undervisning inom folkhälsovetenskap

Läs mer

"En utbildning som leder till jobb"

I nära dialog med arbetsgivare har en ny inriktning på det folkhälsovetenskapliga programmets formats. Programmet är för dig som vill planera och genomföra insatser som tar hela samhället i en mer hälsosam och hållbar inriktning.

Läs mer

Så påverkas barn och unga av dataspelande

Att spela dataspel hör till vardagen för många barn och unga. Forskning visar att det finns negativa effekter på hälsan för de som spelar mycket, men det gäller inte alla.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen