Folkhälsoprogrammet, 180 hp

Du får kunskap och kompetens för att skapa förutsättningar för människor att må bra. En folkhälsovetare kan arbeta med att påverka, planera och utveckla människors hälsa och livsstil inom kommun, landsting, privata företag och hjälporganisationer.

Utbildningen

Programmet ger dig en bred kunskap inom folkhälsovetenskap, arbetslivskunskap och hälsofrämjande arbete. Detta kombineras med kommunikation, ledarskap, ekonomi och entreprenörskap – sett ur ett hälsoperspektiv. Du lär dig att kartlägga och analysera olika gruppers hälsotillstånd samt identifiera, genomföra och utvärdera förbättringsåtgärder. Utbildningen genomsyras av tät kontakt med arbetslivet genom bland annat projektarbeten, praktik, examensarbete samt genom externa föreläsare från olika delar av samhället. Därutöver får du konkreta verktyg och metoder att använda vid praktiskt folkhälsoarbete.

Framtid och jobb

Som folkhälsovetare kan du arbeta med att utveckla och främja hälsan på olika nivåer. Du kan till exempel arbeta som projektledare, samordnare eller strateg inom hälsoområdet på en personalavdelning, inom kommun och landsting, företagshälsovården, en idrottsorganisation eller i en humanitär hjälporganisation. I och med att entreprenörskap ingår i utbildningen, finns även bra förutsättningar för att starta eget inom hälsoutveckling.

Du som vill fördjupa dig inom arbetsliv, organisation, ledarskap och hälsa, har möjlighet att efter examen bland annat läsa magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv eller masterprogrammet inom hälsa och välfärd med inriktning arbetslivsvetenskap. En ytterligare karriärväg är att du fördjupar dig inom folkhälsovetenskap som forskare.