Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem, 300 hp

Tillförlitlighet kommer att spela en stor roll inom många områden som är på frammarsch. Därför behövs ingenjörer som kan utveckla tillförlitliga system för exempelvis autonoma fordon, medicinteknisk utrustning och framtida system för flygplan eller drönare. Här lär du dig att designa pålitliga system som inte får göra fel.

Utbildningen

Detta är en Sverigeunik utbildning inom området tillförlitliga system. Den är framtagen i nära samverkan med några av Sveriges största industriföretag och bygger på internationellt framstående forskning.

Fokus under utbildningen är tillförlitliga system, det vill säga system som måste fungera korrekt i alla situationer, för att undvika skador på människor och miljö, samt kostsamma processavbrott. Du läser systemkurser, elektronik och datavetenskap för att kunna beräkna, designa och utveckla komplexa elektronik- och datorsystem som inte får göra fel och som används i flygplan, rymdfarkoster, fordon eller medicinteknisk utrustning.

Under utbildningen jobbar du i projektform tillsammans med andra studenter och bygger bland annat enkla system som ska utföra givna uppdrag. En del projekt genomförs på uppdrag av företag i branschen. Avslutningsvis gör du ditt examensarbete inom tillförlitliga system, med inriktning på det användningsområde som du själv är intresserad av.

Framtid och jobb

Med en examen från detta program är du attraktiv på en global arbetsmarknad inom många olika branscher. Dina kunskaper begränsas inte till användningsområdet flyg- och rymdsystem, utan du kan arbeta inom all fordonsindustri, med system i flygplan, rymdfarkoster, drönare, bilar, båtar och tåg. Du kan även arbeta med medicinteknik eller inom andra områden som kräver tillförlitliga system.