Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem, 300 hp

Detta är en Sverigeunik utbildning inom området tillförlitliga system. Den är framtagen i nära samverkan med svenska industriföretag och bygger på internationellt framstående forskning. Du lär dig att utveckla elektronik- och datorsystem som inte får göra fel och som används i flygplan, rymdfarkoster, fordon eller medicinteknisk utrustning.

Utbildningen

På detta femåriga program lär du dig att beräkna och designa system som är tillförlitliga, det vill säga system som måste fungera korrekt i alla situationer. Du läser mycket elektronik och datavetenskap, eftersom dagens elektronik- och datorsystem i exempelvis fordon blir allt mer komplexa. Syftet är att erbjuda nya funktioner och samtidigt komma ifrån den mänskliga faktorn som orsakat många allvarliga olyckor. För att lyckas med det krävs det att de nya systemen är pålitliga. 

Utbildningen innehåller kurser som beskriver grundteknikerna inom flyg- och rymdområdet och till viss mån även den omgivande miljön för flyg- och rymdsystem. I programmet har vi valt att titta extra på hur man jobbar med tillförlitliga system inom flyg- och rymdindustrin, eftersom att det är där man idag har mest kunskap om hur systemen ska designas. I flygplan har exempelvis avancerade styrsystem och autopiloter använts framgångsrikt under lång tid. Inom rymdindustrin finns stor erfarenhet om hur man designar system som ska skickas ut i rymden och fungera under lång tid i extrem miljö utan att en människa kan utföra service eller reparationer på dem. 

Under utbildningens gång kommer du att jobba med olika projekt där du bland annat kommer att bygga en enkel farkost som ska utföra ett givet uppdrag och även samarbeta med andra studenter i ett realistiskt industriprojekt. Avslutningsvis gör du ditt examensarbete inom tillförlitliga system och då väljer du det användningsområde som du själv är intresserad av. 

Vi samverkar med industrin och för att säkerställa att du får kompetens som efterfrågas av branschen har representanter från några av Sveriges största industriföretag varit med och tagit fram utbildningens innehåll. I programmet kommer du även att få kontakt med industrin genom gästföreläsningar, projektarbeten och exjobbet.

Framtid och jobb

Med en examen från detta program är du attraktiv på en global arbetsmarknad inom många olika branscher. Dina kunskaper begränsas inte till användningsområdet flyg- och rymdsystem, utan du kan arbeta inom all fordonsindustri, med system i såväl flygplan och rymdfarkoster som i bilar, båtar och tåg. Du kan även arbeta med medicinteknik eller inom andra områden där tillförlitlighet är en viktig faktor för att undvika kostsamma processavbrott och skador på miljö och människor.