Civilingenjör i energisystem, 300 hp

Jordens resurser är inte oändliga. Som ingenjör med fokus på energisystem är du med och utvecklar framtidens lösningar för en hållbar energiförsörjning. Du kan till exempel bli projektledare, utvecklingsingenjör eller beräkningsingenjör.

Utbildningen

På civilingenjörsprogrammet i energisystem ligger fokus på att studera hela energisystem: varifrån energin kommer, hur den omvandlas, hur den transporteras och hur den till sist används. Utbildningen börjar med baskunskaper i energiteknik där du läser kurser i exempelvis elkunskap, termodynamik och strömningsteknik. Du läser även kurser i matematik.
 
Under andra och tredje året omsätter du det första årets baskunskaper till mer praktiska kunskaper. Du lär dig hur vindkraft, värmepumpar, solfångare och kraftvärmeverk fungerar, kan dimensioneras och optimeras.
 
Du besöker flera närliggande kraftvärmeverk, turbintillverkare, biogasanläggningar och en rad andra anläggningar inom energiområdet. Programmet får också besök av olika företag som gästföreläser och handleder er studenter. Du får dessutom göra praktiska mätningar i laborationer och utvärdera riktiga anläggningar.
Under senare delen av utbildningen har du möjlighet att studera utomlands.

Framtid och jobb

Du kommer vara eftertraktad på arbetsmarknaden – både i Sverige och utomlands. MDH samarbetar med näringslivet, och det gör att du får kontakter som kan vara värdefulla när du ska söka jobb.
 
Framtida arbetsgivare finns främst inom energibolag, konsultföretag samt offentlig verksamhet såsom kommuner och myndigheter. Efter din examen finns även möjlighet att söka till forskarutbildning.
 
Exempel på framtida jobb är projektledare, utvecklingsingenjör, beräkningsingenjör och planeringsingenjör.