Studentföreningen PPM

För studenter som energitekniska program på MDH, finns föreningen PPM. Föreningen jobbar med studiesociala aktiviteter, utbildningsbevakning och näringslivskontakter.

 

 

PPM:s logotype

PPM står för ”Perpetuum Mobile”, vilket är latin för evighetsmaskin och är också namnet på studentföreningen – eller linjeföreningen – på MDH för studenter som läser:

 

 

PPM jobbar med att ordna studiesociala aktiviteter så att du som student både kan knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter med andra studenter. Framförallt vid terminsstart varje höst anordnar linjeföreningarna på MDH intensiva introduktionsveckor för att välkomna nya studenter genom aktiviteter, tävlingar och fester.

PPM har också bra kontakt med näringslivet – allt för att du som student ska få tidig kontakt med framtida arbetsgivare. Föreningen brukar under hösten bjuda in företag till sk. företagspubar där företagen får presentera sig själva och sedan mingla med studenter. Företagen sponsrar även föreningen inför olika studiebesök.