Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp

Att skapa en hållbar energiförsörjning är en enorm utmaning och för att klara det behövs ingenjörer med ett helhetsperspektiv på energisystemet. Här får du den kunskapen och kommer sedan att möta en arbetsmarknad som starkt efterfrågar din kompetens. Din framtida yrkesroll kan exempelvis vara projektledare, utvecklingsingenjör och beräkningsingenjör.

Utbildningen

På civilingenjörsprogrammet i energisystem ligger fokus på att studera hela energisystem: varifrån energin kommer, hur den omvandlas, hur den transporteras och hur den till sist används. Utbildningen börjar med baskunskaper i energiteknik där du läser kurser i exempelvis elkunskap, termodynamik och strömningsteknik. Du läser även kurser i matematik. Under andra och tredje året går du vidare med mer tillämpade kurser där du lär dig hur vindkraft, värmepumpar, solfångare och kraftvärmeverk fungerar, kan dimensioneras och optimeras. Under senare delen av utbildningen har du möjlighet att studera utomlands. Som student på civilingenjörsprogrammet i energisystem kommer du under din utbildning besöka flera närliggande kraftvärmeverk, turbintillverkare, biogasanläggningar samt en rad andra samarbetspartners inom energiområdet. Programmet besöks också av olika företag i form av gästföreläsare och handledare. Du får också göra praktiska mätningar i laborationer och utvärdera riktiga anläggningar.

Framtid och jobb

Den pågående omställningen till förnybara energikällor och de ökade kraven på effektiv energianvändning gör att arbetsmarknaden förväntas vara mycket god för civilingenjörer med kunskaper inom energiteknik – både nationellt och internationellt. Exempel på yrkesroller efter utbildningen är projektledare, utvecklingsingenjör, beräkningsingenjör och planeringsingenjör. Framtida arbetsgivare finns främst inom energibolag, konsultföretag och offentlig verksamhet som kommuner och myndigheter. Efter din examen finns även möjlighet att söka till forskarutbildning.