Christoffer gjorde examensarbetet utomlands

Christoffer Söderkvist gjorde ett annorlunda examensarbete på civilingenjörsprogrammet i energisystem. Han åkte till Finland och gjorde två skarpa energiprojekt tillsammans med åtta andra utländska studenter.

Christoffer Söderkvist läste till civilingenjör i energisystem på MDH och gjorde sitt examensarbete utomlands tillsammans med utländska studenter. Han fick nys om möjligheten från sin studievägledare, tog chansen och sökte.

– Jag fick ett stipendium och åkte till Vasa i Finland för att göra mitt examensarbete tillsammans med fyra norrmän, tre tyskar och en finsk. Allt arbete gjorde vi på engelska och jag stannade en hel termin, säger Christoffer.

Två skarpa projekt

 

Under sin tid i Vasa fick Christoffer och hans klasskamrater jobba med två projekt. Det första projektet handlade om att undersöka marknaden för en ny typ av solfångare som enligt uppfinnaren hade bra prestanda och samtidigt var billig att producera.

– Vårt jobb var att ta reda på om det skulle vara möjligt att tjäna pengar på produkten. Det fanns nämligen ett företag som var intresserade av att producera och lansera den, men de ville ha hjälp att undersöka möjligheterna först.

Det andra projektet handlade om att undersöka om ett mindre bostadsområde skulle kunna klara sin energiförsörjning helt på förnybara energikällor.

– Bredvid bostadsområdet fanns en flod, så vi undersökte bland annat om den kunde användas för värme.

Mentor som ställde krav

Under projektet turades alla kursdeltagarna om att vara projektledare för olika delprojekt. Till sin hjälp hade de mentorer som gav dem feedback och hjälp.

– Vi hade en mentor som var VD för ett stort företag. Han var verkligen tuff mot oss och varje fredag skulle vi presentera för honom hur långt vi hunnit. I början var det nervöst men man blev hela tiden bättre och bättre på det.

Ta för sig

 

Det bästa med att ha gjort resan och projektarbetet i Vasa tycker Christoffer är att det hela tiden var upp till honom själv att ta kontakt med de andra. Om man höll sig för sig själv hände ingenting så det gällde att själv visa framfötterna.

– Samtidigt var det bra med ett miljöombyte. Jag började plugga direkt efter gymnasiet så att åka till Finland och göra examensarbete gav mig perspektiv och nya intryck.