Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp

Jordens resurser är inte oändliga. Vi behöver skapa en hållbar energiförsörjning och ställa om till förnybara energikällor. Som framtidens energiingenjör blir det din uppgift att hitta lösningarna. Utbildningen sker i samverkan med näringslivet vilket gör att du får värdefulla kontakter inför arbetslivet. Framtida yrkesroller kan vara projektledare, utvecklingsingenjör, konstruktör och arbetsledare.

Utbildningen

Programmets fokus ligger på praktisk energiteknik. Utbildningen börjar med baskunskaper i energiteknik och kurser i matematik. Under andra och tredje året går du vidare med mer tillämpade kurser där självständiga uppgifter, laborationer och projekt genomförs. Det finns två olika inriktningar:  

  • Elektroteknik: Fokus ligger på elektriska installationer, elektroteknik och elnät. Det är begränsat antal plaster på denna inriktning. 
  • Värmeteknik: Fokus ligger på hur kraftvärmeverk och uppvärmnings- och ventilationssystem fungerar samt kan dimensioneras och optimeras. 

Som student på energiingenjörsprogrammet kommer du under din utbildning besöka flera närliggande kraftvärmeverk, turbintillverkare, biogasanläggningar samt en rad andra samarbetspartners inom energiområdet. Programmet får även besök från olika företag i form av gästföreläsare och handledare. Du får också göra praktiska mätningar i laborationer och utvärdera riktiga anläggningar.

Framtid och jobb

Den pågående omställningen till förnybara energikällor och de ökade kraven på effektiv energianvändning gör att arbetsmarknaden förväntas vara mycket god för ingenjörer med kunskaper inom energiteknik. Exempel på yrkesroller efter utbildningen är projektledare, utvecklingsingenjör, konstruktör och arbetsledare. Framtida arbetsgivare finns främst inom energibolag, konsultföretag, inom bygg- och fastighetsbranschen och inom offentliga verksamheter, som kommuner och myndigheter. Det finns även goda chanser till jobb hos tillverkare och leverantörer av energiteknik. Efter din examen finns även möjlighet att fortsätta studera på vårt masterprogram i hållbara energisystem, och därefter söka till forskarutbildning.