Studentföreningen Mälekon i Västerås

Studentföreningen för studenter på ekonomprogrammet och International Business Management på MDH i Västerås heter Mälekon. Föreningen jobbar för att underlätta och förbättra studietiden och det sociala livet för dig som student.

Mälekons logotype

Mälekon är en ideell linjeförening för studenter som studerar ekonomprogrammet eller International Business Management (IBM) på Mälardalens Högskola i Västerås. Motsvarigheten för ekonomstudenter i Eskilstuna heter Esekon .

Mälekon bildades år 1993 och har som mål att öka sammanhållningen mellan ekonomstudenterna, att underlätta studenternas situation under studietiden både vad gäller utbildning och det sociala livet i och utanför skolan. Detta gör föreningen bland annat genom att erbjuda studiecirklar, utbildningsbevakning, relevanta föreläsningar, företags kontakter, ekonompubar, temafester, sittningar och introduktionsveckor (Rookieveckor). Under de två första veckorna på terminen anordnar studentföreningarna Rookieveckor, vilket är två fullspäckade veckor med aktiviteter för att de nya studenterna ska lära känna skolan, staden och varandra. Enligt nuvarande studenter är dessa två veckor inget som man får missa.

Mälekon är den största linjeföreningen på Mälardalens högskola och att vara medlem är gratis och ger många fördelar. Föreningen drivs av engagerade studenter och har en styrelse på 14 personer. I styrelsen finns fem utskott och Mälekon söker hela tiden nya studenter som vill vara med att påverka och hjälpa till i våra olika projekt. Att vara delaktig i Mälekon är väldigt roligt men också meriterande och man utvecklas som person och träffar mycket nya människor.

Precis som andra linjeföreningar har även ekonomstudenterna egna overaller. Dessa är mörkblå och bärs främst under rookieveckorna, fester, temasittningar, overallsveckan och studentkryssningen sjöslaget.

Mälekon är ansluten till S.E.R.O - Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation som är en paraplyorganisation för ekonomföreningar och -kårer i Sverige. 2011 blev Mälekon utsedda till Årets Förening av S.E.R.O.