Studentföreningen Esekon i Eskilstuna

Studentföreningen för studenter på ekonomprogrammet på MDH i Eskilstuna heter Esekon. Föreningen jobbar för ökad trivsel och gemenskap bland ekonomstudenterna och med utbildningskvalitet och näringslivskontakter.

Esekons logotype

Esekon är en ideell linjeförening för studenter som studerar ekonomprogrammet på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Motsvarigheten för ekonomstudenter i Västerås heter Mälekon .

Föreningen är uppbyggd av en styrelse och flera utskott. Det sociala utskottet arbetar för att öka trivseln och gemenskapen inom linjeföreningen. Man anordnar fester och andra roliga tillställningar såsom sittningar, spexdagar och tävlingar inom linjeföreningen. Näringslivsutskottet jobbar med samarbetspartners och sponsorer i näringslivet och ordnar gästföreläsningar, träffar med företag och studiebesök. Utbildningsutskottet jobbar för att utbildningen ska hålla hög kvalitet och representerar ekonomstudenterna i olika utbildningssammanhang.

Esekon är ansluten till S.E.R.O - Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation som är en paraplyorganisation för ekonomföreningar och -kårer i Sverige.