Ekonomprogrammet, 180 hp Västerås

Ekonomer behövs i alla företag och organisationer, världen över. Yrket är brett och du kan jobba med allt från marknadsföring och försäljning, till redovisning och ledarskap. På ekonomprogrammet får du en bred bas i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik och förbereds för en spännande yrkeskarriär som exempelvis ekonomichef, marknadsförare, projektledare eller controller.

Utbildningen

Under de tre första terminerna på programmet läser alla studenter gemensamt. Därefter väljer du att fördjupa dig inom någon av våra tre valbara inriktningar: 

  • Marknadsföring – inriktningen för dig som vill arbeta med kundbearbetning, försäljning eller tjänster. 
  • Redovisning – inriktningen för dig som vill arbeta på ett revisionsbolag, ekonomiavdelning eller som controller. 
  • Management – inriktningen för dig som vill arbeta med ledarskap, organisationsutveckling eller projektledning. 

Din utbildning avslutas med ett examensarbete där du kommer att kunna specialisera dig ytterligare inom ditt område. Centralt för programmet är nära kontakter med omvärlden, lärare och andra studenter. Du skapar ditt kontaktnät inför arbetslivet redan under utbildningen, bland annat genom gästföreläsningar och fallstudier i direkt kontakt med företag. Du har också möjlighet att studera utomlands under din studietid. Högskolan deltar i flera nätverk för internationellt utbyte och har samarbetsavtal med många utländska universitet. MDH är en högskola men har campus på två orter. Det innebär att även om du väljer ekonomprogrammet i Västerås kommer en del kurser att ges i Eskilstuna. Det går gratisbussar mellan de två orterna.

Framtid och jobb

Som ekonom är du utbildad att förstå och analysera komplexa ekonomiska sammanhang och beslutssituationer. Efter utbildningen har du stora möjligheter att välja mellan yrkesroller och kan arbeta i både privat och offentlig sektor, men också utomlands. Arbetsmarknaden är global. En ekonom kan jobba som ekonomichef, revisor, redovisningsekonom, analytiker, verksamhetskonsult, projektledare, marknadsförare, inköpare, controller eller försäljare. Eller varför inte bli egen företagare? För dig som vill fördjupa dina studier ytterligare efter utbildningen erbjuder högskolan även ett magisterprogram i företagsekonomi.