Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

Programmet ger dig förutsättningar för att fördjupa din kunskap i omvårdnad av barn, unga, vuxna och äldre inom primärvård. Du lär dig mer om hälsofrämjande arbete, ledarskap, teamarbete och farmakologi. Som distriktsköterska blir du rustad att agera självständigt och i team.

Utbildningen

Utbildningen har familjeperspektiv och fokus på distriktssköterskans hälsofrämjande uppdrag. Inom utbildningen sker studiebesök, fältarbete och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Verksamhetsområden som är aktuella är barnhälsovård, elevhälsa, vårdcentral och hemsjukvård. Studieuppgifter sker individuellt och i grupp och vid VFU är dessa sammankopplade till de olika verksamheternas praxis. Du får läsa en kurs i farmakologi vilket ger dig möjlighet att ansöka om förskrivningsrätt hos Socialstyrelsen. Utbildningens läraktiviteter som föreläsningar, seminarier och examinationer genomförs i Eskilstuna och i Västerås. 

Som distriktssköterska arbetar du på vårdcentral och inom kommunens hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna kan innebära egen mottagningsverksamhet, barnhälsovård, hemsjukvård och vård av äldre och funktionshindrade i särskilt boende.