Datornätverk och datakommunikation, 120 hp

Idag är det en självklarhet att vi alltid ska kunna vara uppkopplade mot internet oavsett var vi befinner oss eller jobbar med. Därför är behovet av utbildade nätverkstekniker inom datakommunikation stort inom nästan alla typer av branscher. På det här programmet lär du dig att utveckla, underhålla och säkra olika former av kommunikationslösningar.

Utbildningen

Datornätverk och datakommunikation är ett tvåårigt program där du utvecklar både teoretiska och praktiska färdigheter inom allt ifrån små nätverk till globala nät.

Kurserna som ingår i programmet hjälper dig att utveckla en bred kunskap inom ämnet för att vara väl förberedd inför kommande utmaningar i din framtida karriär. Du kommer att arbeta i olika projekt och grupparbeten för att utveckla din förmåga att förstå, konfigurera, designa och underhålla komplexa datornätverk. Programmet hjälper dig att skapa en god grund för att kunna ta internationella certifikat från företag som Cisco Systems och Amazon.

Inom utbildningen får du tillgång till NetCenters labbsalar och distanslabbet NetLab, som båda har  utrustning som uppdateras regelbundet. I våra kurser på grundläggande nivå använder vi dessutom simulatorer (Packet Tracer), vilket tillsammans med NetLab innebär att du kan labba var du vill, när du vill. 

Vi jobbar i nära samarbete med representanter från näringslivet för att säkerställa en hållbar utbildning, som ger goda förutsättningar till en framtida anställning. Genom gästföreläsningar möter du arbetsgivare, forskare och tidigare studenter.

Den avslutande kursen innehåller ett mer omfattande projektarbete, där ett datornätverk implementeras med olika tjänster som förekommer i olika nätverk. 

Framtid och jobb

Som nätverksexpert öppnas dörren till en spännande arbetsmarknad med många varierande arbetsuppgifter. Efter utbildningen kan du arbeta med lokala och globala nätverk, data- och nätverkssäkerhet, nätverksdesign eller driftsättning och administration av nätverk och servrar.  

Efter programmet har du möjlighet att läsa vidare till en högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik.