Studentprojektet Mist kopplar samman akustisk musik och digital visualisering

MIST, Music Interaction Symbiosis Technology, är en koppling mellan akustisk musik och digital visualisering som uppfanns i kursen interaktionsdesign under 2012.

 

Här fick studenter från datavetenskapliga programmet möjlighet att samarbeta med studenter från innovationsprogrammet och kammarmusikprogrammet.
– Vi ville hitta ett bra sätt att integrera musik med mjukvara som var enkelt att använda. Tack vare våra olika kompetenser och en kreativ brainstorming skapade vi MIST, säger Tom Hansen, andraårsstudent vid datavetenskapliga programmet.

"Mönstret ändras efter hur musikern rör sig"

MIST är ett scenverktyg som ger musiker möjlighet att integrera med musiken de spelar.
– Vi har programmerat ett system av partiklar som bildar spännande mönster bakom musikern beroende på vilka toner som spelas. Varje partikel har egna egenskaper så det kan bli lite vad som helst. Mönstret ändras också efter hur
musikern rör sig, vilket är möjligt tack vare Microsoft Kinect, säger Tom.

Positiv respons

Gruppen har visat upp MIST under flera tillfällen under 2012.
– Vi visade upp projektet på en workshop under Norbergfestivalen och på MDH:s årliga event sommaröppet. Vi fick jättebra respons och många var positiva och nyfikna, vilket känns jättekul, säger Simon Göransson, tredjeårsstudent vid innovationsprogrammet med inriktning IT-Entreprenör.

Många användningsområden

Framtiden för projektet är lovande.
– Nu fokuserar vi på våra studier, men det vore jättekul att fortsätta med MIST senare, kanske i form av ett exjobb. När vi har programmerat bort de största buggarna finns det många användningsområden för MIST. Man skulle till
exempel kunna använda sig av projektet för att på ett roligare sätt lära sig spela ett instrument, säger Simon.