Studentprojektet C3LOOPS

Ett typiskt projekt inom Datavetenskapliga programmet kommer från ett företag eller från forskningen, ibland både och. Ett exempel är företaget C3LOOPS som behövde hjälp med hur videodelen i ett DJ/VJ-program skulle designas och programmeras.

 

Interaktionsdesign för C3LOOPS

Studenterna fick gå igenom designskisser, intervjumaterial med användare och föreslå delar av interaktionsdesignen för C3LOOPS. De fick sätta sig in i hur videotekniken fungerar på Mac OS Xplattformen som användes i projektet och hur videofunktionerna ska visualiseras så att användare förstår hur systemet används.

Studenterna som gjorde det här projektet startade sedan ett eget framgångsrikt företag (MorningLemon). De har haft stor nytta av kunskapen de skaffade sig genom projektet för C3LOOPS.