Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Informations- och kommunikationsteknik har i grunden förändrat samhället och används idag av i stort sett alla individer och organisationer. Behovet av ny mjukvara är enormt både i Sverige och internationellt, och på det här programmet lär du dig att skapa den. Med en examen i datavetenskap kommer ditt arbete påverka människors liv, arbete och fritid.

Utbildningen

Som student vid det datavetenskapliga programmet, utvecklar du teoretisk och praktisk kunskap om programmering och datorsystem, inklusive hur operativsystem och datorkommunikation fungerar. Programmet ger dig stor valfrihet att styra din utbildning efter mål och intresse och det finns möjlighet till internationellt utbyte. Utbildningen ger dig grundläggande ämneskunskaper och vetenskaplig bredd, samtidigt som du också kan fördjupa dig inom vissa områden, som till exempel applikationsutveckling eller nätverk. Detta lägger en god grund för såväl det framtida yrkeslivet som fortsatta studier på mastersnivå.  

I programmet ges du möjlighet att vara del i hela utvecklingsprocessen, från idé till produkt i projekt som inrymmer interaktiva webbtjänster, mobila applikationer och design av användargränssnitt. I några kurser ges möjlighet till projekt på uppdrag från näringslivet, offentliga organisationer eller forskningen. Examensarbetet görs vanligtvis på företag och är ett bra tillfälle att knyta kontakter i branschen som kan leda till ett första jobb. 

Utöver detta ger utbildningen en god matematisk grund med inriktning på datavetenskap och möjlighet till ytterligare matematisk fördjupning. 

Framtid och jobb

Med en kandidatexamen i datavetenskap är du attraktiv för både företag och inom offentlig verksamhet. Utöver den generella kompetensutveckling, som en eftergymnasial utbildning medför, ger den datavetenskapliga ämneskompetensen dig möjlighet att arbeta inom olika branscher som industriella system, verksamhetssystem och spelutveckling. Du kan jobba som bland annat programmerare, webbutvecklare, systemutvecklare, datakonsult eller interaktionsdesigner, men har även en bra grund att stå på om du har egna idéer och vill arbeta som entreprenör. 

Om du vill utbilda dig vidare ger programmet dig möjlighet att söka något av våra masterprogram inom programvaruteknik eller intelligenta inbyggda system, som hör till två av de forskningsområden där MDH:s forskning är i världsklass.