Text

Civilingenjörs­programmet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 300  hp
 • home Studieort Västerås
 • access_time Tid 5 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

För dig som vill jobba med tillförlitliga system för exempelvis autonoma fordon, medicinteknisk utrustning och framtida system för flygplan eller drönare. Efter examen kan du exempelvis jobba som systemutvecklare av tillförlitliga system, validerings- och verifieringsingenjör, elektronik- eller programvaruingenjör.

Programmet är stängt för
anmälan till HT21.

MDH-studenter utvecklar medicinteknik som ska upptäcka hjärtrubbningar

Inom civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem får sistaårsstudenterna jobba med ett större projekt under nästan en hel termin. I studentprojektet HEA:RT- Health Evaluation and Awareness using Reliable Technology, har studenterna fått i uppdrag att utveckla ett tillförlitligt system som ska kunna upptäcka hjärtrubbningar.

Läs mer

Utbildningen

Detta är en Sverigeunik utbildning inom området tillförlitliga system. Den är framtagen i nära samarbete med några av Sveriges största industriföretag. Exempelvis har Saab, Bombardier Transportation och Volvo Construction Equipment varit med vid utvecklingen av ett flertal kurser. Programmet bygger på internationellt framstående forskning, som bedrivs vid MDH.

Fokus under utbildningen är tillförlitliga system, det vill säga system som måste fungera korrekt i alla situationer, för att undvika skador på människor och miljö, samt kostsamma processavbrott. Du läser kurser inom system, elektronik och datavetenskap för att kunna beräkna, designa och utveckla komplexa elektronik- och datorsystem som inte får göra fel. Dessa typer av system används i bland annat flygplan, rymdfarkoster, fordon och medicinteknisk utrustning.

Under utbildningen jobbar du i projektform tillsammans med andra studenter och bygger bland annat system som ska utföra givna uppdrag. En del projekt genomförs på uppdrag av företag i branschen.

Avslutningsvis gör du ditt examensarbete inom tillförlitliga system, oftast med inriktning på det användningsområde som du själv är intresserad av. Det kan exempelvis röra sig om:

 • Autonoma farkoster
 • Hälsomonitorering
 • Feltoleranta system


Framtid och jobb

Som civilingenjör inom tillförlitliga system är du attraktiv på en global arbetsmarknad inom många olika branscher. Dina kunskaper begränsas inte till användningsområdet flyg- och rymdsystem, utan du kan arbeta som systemutvecklare eller projektledare inom all fordonsindustri, med system i flygplan, rymdfarkoster, drönare, bilar, båtar och tåg. Du kan även arbeta med medicinteknik eller inom andra områden som kräver tillförlitliga system.

Tidigare studenter jobbar exempelvis som systemutvecklare, systemingenjörer och programvaruingenjörer.

Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är 97 procent av MDH:s civilingenjörsstudenter etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen. Med etablerad menar man bland annat att den examinerade inte har varit arbetslös under perioden och har inkomst över en viss nivå.


Programinnehåll

Åk 1

Flygteknik 21%

Datavetenskap

33,5%

Elektronik 16,5%

Matematik/tillämpad matematik 12,5%

Övrigt tekniskt ämne 16,5%

Åk 2

Flygteknik

25%

Datavetenskap 12,5%

Elektronik 12,5%

Fysik

25%

Matematik/tillämpad matematik

25%

Åk 3

Flygteknik

33,5%

Elektronik 37,5%

Produkt- och processutveckling 16,5%

Matematik/tillämpad matematik 12,5%

Åk 4

Flygteknik 12,5%

Elektronik 12,5%

Datavetenskap

75%

Åk 5

Flygteknik

87,5%

Datavetenskap 12,5%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2021

 • Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem, 300 hp

  Omfattning

  300 hp

  Start

  Hösttermin 2021 (start 2021-08-30)

  Tid och tempo

  5 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDH-44803

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GCV02)

  Programupplägg

  Behörighet

  Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9) eller Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Civilingenjörsexamen

Studievägledare för programmet

Bostadsgaranti

I Eskilstuna och Västerås erbjuder kommunen bostadsgaranti till inflyttade programstudenter.

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Studentprojekt

Under det sista året på programmet genomför studenterna ett projekt, oftast i samarbete med teknikföretag och nära den världsledande forskningen inom inbyggda system, som finns på MDH.

Läs mer

Från undersköterska till civilingenjör

Efter flera år som undersköterska kände Susanne Lindgren att det var dags att göra något annat. Hon började plugga till civilingenjör och är nu bland de första i Sverige som har en civilingenjörsexamen i tillförlitliga system.

Läs mer

MDH-studenter utvecklar autonom segelbåt

I studentprojektet Autosail jobbar studenter från tre olika program vid Mälardalens högskola (MDH) med att utveckla en självkörande segelbåt. Tanken är att båten ska delta i tävlingen World Robotic Sailing Championship (WRSC) vintern 2021/2022.

Läs mer


Branschföretag om utbildningen


”För Unibap är det viktigt att ha tillgång till rätt kompetens som har en grundförståelse för säkerhetskritiska system. Därför ser vi att denna utbildning ger studenterna en god grund att stå på inför arbetslivet"

Fredrik Bruhn, VD, Unibap.

”För att kunna möta kraven på utveckling ser vi att vi under flera år framåt kommer ha behov av att rekrytera medarbetare med stark akademisk bakgrund inom program och systemutveckling, företrädelsevis med specialisering inom säkra system för flygindustrin”

Ulrika Tjärnén, Head of HR and HR Manager, Avionics Systems.

Läs mer

MDH examinerar Sveriges första civilingenjörer i tillförlitliga system

Studenter vid MDH tar nu ut en civilingenjörsexamen i tillförlitliga system. Därmed har Sverige fått sina första civilingenjörer inom området.

Läs mer

Så används sensorer för att rädda liv

De finns i din smartklocka, i din bil och även i utrustning som används inom vården. Sensorsystem finns överallt i vår vardag och räddar liv.

Läs mer

Så bygger man en självkörande bil

För några år sedan hade nästan varje tillverkare planer på självkörande fordon, men lanseringarna skjuts hela tiden upp. Varför? Hur svårt kan det vara egentligen?

Läs mer

MDH Solar Team: 3.000 km tvärs över Australien i en egenbyggd bil

Ett team med 25 studenter har antagit vår utmaning, att bygga framtidens bil. Bilen ska drivas till 100 procent av solenergi och tävla mot studenter från hela världen genom att köra sträckan Darwin-Adeleide, 3.000 km tvärs över kontinenten Australien.

Läs mer

Andra program som kan intressera dig

Civilingenjör i robotik

Utvecklingen inom robotik och artificiell intelligens (AI) går fort och därför behövs ingenjörer som kan konstruera morgondagens robotar. Efter utbildningen kan du jobba inom elektronik, programmering eller inbyggda system som systemutvecklare, elektronikutvecklare, konsult eller innovatör inom framtidens hälsorobotik.

Läs mer

Samtliga teknikutbildningar

På MDH finns program inom bygg, data och nätverk, energi, innovation, produktion och produktdesign, matematik, robotik och inbyggda system.

Läs mer
Student vid tavlan

Saknar du behörighet? Läs tekniskt basår.

Om du saknar behörighet till tekniska utbildningar kan du söka till tekniskt basår. Här får du behörighet till alla våra tekniska program och platsgaranti på samtliga av MDH:s högskole- och civilingenjörsprogram som startar året efter avslutat basår.

Tekniskt basår, Eskilstuna

Teknisk basår, Västerås

 

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen